zondag 29 december 2013

behandelovereenkomst logopedie

met ingang van 1 januari 2014 kan een ziekenfonds een logopedist aan een dossiertoets onderwerpen. een van de eisen is een behandelovereenkomst aangaan met de patiënt .


 
 
Behandelovereenkomst logopedie

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage dossier. Om aan deze eisen te voldoen is deze behandelovereenkomst opgesteld. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. Ook uw zorgverzekeraar kan eisen stellen bij het afsluiten van een behandelovereenkomst.

 

Behandel- en oefenafspraken

U bent verwezen naar een logopedist i.v.m. klachten op het gebied van ……………………….

 

Na onderzoek/observatie zijn de volgende (sub)doelen vastgesteld:


-           zie BIJLAGE: Behandelplan 
-
-          
-          

 

De behandeling zal voorlopig plaatsvinden gedurende …. / 6 / 12 weken met een frequentie van

1 / 2 / 3 / 4 zitting(en) per week aan huis / in praktijk

1 / 2 / 3 / 4 zitting(en) per week aan huis / in praktijk

 

Het is aan te bevelen aanvullend op de therapiesessies te oefenen. Het zal de resultaten van de behandeling ten goede komen.

 

Het aantal zittingen dat nodig is om de behandeling met goed resultaat af te ronden is van veel factoren afhankelijk en vooraf moeilijk voorspelbaar.

 

Een eerste evaluatiegesprek zal plaatsvinden op ………………………………….

Tussentijds bent u altijd in de gelegenheid uw vragen, wensen en bevindingen kenbaar te maken.

 

Aanpassing(en) met betrekking tot het voorgestelde behandelschema vinden plaats in overleg met u.

 

Mogelijk worden video-opnamen gemaakt tijdens onderzoek en/of therapie. Ze dienen als evaluatie- of feedbackmiddel. Zonder uw toestemming zullen de opnamen niet aan derden worden getoond.

 

Betalingsafspraken

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd.

 

Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt 75% van het door de verzekeraar gehonoreerde tarief.


De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Het tarief verschilt per verzekeraar. Gelieve hiervoor uw verzekeraar te raadplegen

 

Voor aan-huis-behandeling geldt een toeslag.

 

Bereikbaarheid

Voor het maken en afzeggen van afspraken kunt u tijdig een bericht achterlaten op de voice-mail: 06-24927210 of een mail sturen naar maevanderheijden@online.nl.


Informatie-uitwisseling

Indien u verwezen bent door een arts mag contact met deze verwijzer als een gegeven worden beschouwd en is expliciete toestemming van u voor het versturen van een verslag aan de verwijzer niet vereist. Als de verwijzer niet de huisarts is, kan aan de huisarts desgewenst een kopie worden gestuurd. Telefonisch overleg met derden zal, tenzij niet mogelijk, plaats vinden in uw aanwezigheid. De telefoon zal op de speaker = meeluisterfunctie worden gezet. Met betrekking tot contact met derden via e-mail wordt u een kopie-mail gestuurd.

 

Bewaartermijnen patiëntengegevens

Patiëntengegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na 15 jaar worden de patiëntengegevens vernietigd door de praktijkhouder.
 
Dekking logopedie basisverzekering
De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische klachten waarvoor u bent doorverwezen door uw huisarts, specialist of tandarts. U betaalt een deel van de behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 jaar).
 
 

 

Ik verklaar op de hoogte te zijn van de betalingsvoorwaarden en het behandelplan en zal me houden aan de gemaakte afspraken t.a.v. oefeningen, teneinde de behandeling zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Wanneer ik van verzekering verander stel ik de logopedist daar direct van op de hoogte.
 
Plaats:             ................................               Zorgverzekeraar:           ………………………………...
 
Datum:                         ...............................                Polisnummer:               ………………………………..
 
Naam:              ………………………                  Handtekening:              ................................................
 
Naam partner:   ………………………                  Handtekening:              ………………………………….
 

 

 

 

M.A.E. (Marianne) van der Heijden

Logopediste0481-424245/0624927210

 

In tweevoud

 

Handtekening logopedist ………………………………………………………………………………..

woensdag 4 december 2013

Rupert Sheldrake 'Herinneringen zijn een vorm van tijdreizen'

Ik heb een poetsbui. Deze wissel ik af met schrijven. In een ‘flow’ zijn leidt bij mij altijd tot de beste inspiratie. Een handeling tijdens het poetsen kan me maar zo terug in de tijd brengen.

Op een veiling kocht ik eens een serveerwagentje.  Op zich vond ik het een ongelooflijk kitsch-ding. Kersen of mahoniehout. Krullen. Laatjes. Glasplaten. Bling bling. Maar het leek me ook een heel praktisch ding. Voor in de keuken. Naast mijn AGA-cooker, kolengestookt. Dus altijd brandend. Zomer en winter. Kruiden in potten, olijfolie, azijn en meer van die ingrediënten die een vast onderdeel zijn van de gerechten die ik maak hebben er een vaste plaats. Nou is poetsen niet mijn grootste hobby. Maar omdat schrijven maar niet op gang wilde komen forceerde ik mezelf tot het leegruimen van het serveerwagentje. En er zit een laatje in dat ik nooit gebruik. Ik trek het open om te zien of er iets in zit. Meteen ben ik vijf jaar terug in de tijd. En ik beleef een ontroerend moment.

De emotie is overweldigend. Onlangs leende ik uit de bieb ‘Schitterende wereld’ van Mel Hartman. Ze haalt Rupert Sheldrake aan. Sheldrake, een Engelse wetenschapper en filosoof, werd in het TV-programma ‘Een schitterend ongeluk’ geïnterviewd door Wim Kayzer. Kayzer vroeg Sheldrake waar onze herinneringen worden opgeslagen. Sheldrake antwoordde dat herinneringen niet worden opgeslagen in een plaats, niet in de hersenen. ‘We verplaatsen ons door de tijd.’ , zei hij. ‘Herinneringen zijn een vorm van tijdreizen. Als we ons op ons geheugen afstemmen, dan doen we dat door een zekere verplaatsing is in de tijd, naar het verleden.’

Terug naar de emotie op het moment dat ik het laatje van het serveerwagentje open trek en zie wat erin ligt. Een stoffertje. Zonder blik. Een kitscherig gekleurd vegertje. Lolly-rose-blauw-groen-geel. In de tijd dat ik af en toe op mijn kleinzoon paste, hij was toen drie jaar, was dat laatje de bergplaats voor dingetjes waarmee hij me hielp met ‘poetsen’.  Als hij het huis binnen kwam was het eerste dat hij deed dat laatje open trekken. Waarschijnlijk om te kijken of wat erin zat toen hij wegging er nog steeds inlag.
 

Nu ik dit schrijf ontwikkelt zich in mijn hoofd als het ware een achtbaan. Beelden, filmpjes, emoties tollen door elkaar. Waarom? De tijdreis naar het verleden projecteer ik in het nu. Niet de situatie op zich: dat wat zich afspeelt in het hoofd van een driejarig ventje en waarnaar hij handelt. Want wat zich in dat koppie afspeelt is ……. ‘ligt alles nog in het laatje van het serveerwagentje bij oma zodat als oma gaat poetsen ik oma weer kan helpen!!!’ Dit kan hij zo niet verwoorden, stormt op het serveerwagentje af en is gerustgesteld als  hij ontdekt dat alles is zoals hij het de laatste keer had achtergelaten.

Het projecteren van de tijdreis naar het nu heeft alles te maken met mijn werk. Door het werken met mensen met een afasie, sommigen heel ernstig, anderen minder ernstig, probeer ik me te verplaatsen in hun ‘hoofd’. ‘Wat speelt zich af in dat hoofd?!’ wanneer er een beschadiging is in de linker hersenhelft en de rechter hersenhelft gezond functioneert zijn er nog die beelden, filmpjes, emoties. Kan de persoon de reis in de tijd maken, waar-naar-toe die maar gaat. Zeggen: ‘Weet je nog ….. ? ‘, zal niet lukken. Die communicatie, die verbale, die is in meerdere of mindere mate verstoord. Is die communicatie, die verbale, te herstellen? Dat is mijn werk. Het besef dat 93% van de communicatie non-verbaal is, zonder woorden, doet me beseffen dat ik veel van de persoon dien te ‘weten’ welke verbale communicatie voor deze persoon relevant is. Die ‘7%’ is aan mij om uit te zoeken. Dat kan ik niet alleen. Daar krijg ik de hulp bij van op de eerste plaats het universum. En dichter bij de persoon: de partner, de kinderen, fotoos, de leefomgeving. En het vertrouwen dat alles aan verandering onderhevig is. Leven in het nu.

Ik laat het vegertje liggen. Deze reis wil ik nog wel een keer maken.

Iedereen voor 2014 de allerbeste wensen. Dat het beroep van logopedist zich inhoudelijk mag verdiepen. Er is nog een lange reis te gaan.

Marianne van der Heijden
Gendt

afasie van Wernicke therapie

vanochtend om half tien vertrokken voor eerste 'aan huis'behandeling. het betreft een dame met een afasie. zij en haar man zitten midden in een verhuizing. mevrouw heeft een afasie van Wernicke. typerend bij Wernicke-afasie is 'het maar blijven praten'. soms denk ik: 'het hoofd zit zó vol! het moet eruit!' naast de afasie heeft mevrouw een verbale apraxie. bij een verbale apraxie ben je de mondbewegingen kwijt die bij de spraakklanken horen. een -p- = een plof met de lippen. de persoon kan het niet nadoen. super lastig natuurlijk omdat de persoon ooit perfect sprak en zich dit terdege bewust is. regelmatig vraag ik mezelf af hoe ik me zou voelen in een dergelijke situatie. in ieder geval machteloos. en zeker zou ik alle moed moeten verzamelen oefeningen te doen. oefeningen die zo simpel lijken. soms bijna kinderachtig. wie kan dat nou niet: een -pee- nazeggen!!??!!

naast het moeilijk praten, het moeilijk kunnen maken van de spraakbewegingen, het maar door blijven ratelen gaat ook het schrijven en lezen bijna niet. zonder meer zeer positief is dat mevrouw alles wat je tegen haar zegt zonder problemen begrijpt. dit is zo bij deze dame. een ander persoon kan wél een probleem hebben met begrijpen. geen enkele afasie is hetzelfde.

ik kan me voorstellen dat je nu als lezer denkt: 'in hemelsnaam, waar begin je met de therapie??'bij mevrouw zelf. mevrouw zelf is het therapieplan. het doel is mevrouw zich prettiger te laten voelen in de communicatie. er is een nonverbale communicatie en een verbale. de nonverbale is zonder woorden. lichaamstaal dus. elk mens en ook dieren communiceren nonverbaal, zónder woorden. het is zelfs zó dat 93% van de totale communicatie nonverbaal is. slechts 7% communiceert een volwassen mens met woorden.