woensdag 1 januari 2014

Overeenkomst logopedie delen video op Youtube

sinds eind jaren 80 is de videocamera in de logopediebehandeling een waardevol instrument. door een beginsituatie met een video-opname vast te leggen is het mogelijk objectief een therapieproces te volgen en evalueren. een opname openbaar maken via Youtube wordt alleen gedaan met schriftelijke toestemming van de betrokken persoon.

_________________________________________________________________________________
 
Overeenkomst logopedie delen video op Youtube

 

Ik verklaar akkoord te zijn met het plaatsen van onderstaande video op Youtube. De film dient het algemeen belang. De video is openbaar. Er worden geen inkomsten uit gegenereerd.
 
Plaats:             ................................              
 
Datum:                         ……………………..
 
BSN:                ................................              
 
Naam:              ……………………..                   Handtekening:              ................................................
 
Naam partner:   ………………………                  Handtekening:              ………………………………….
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.A.E. (Marianne) van der Heijden

Logopediste

Dries 19

6691AA Gendtafasie-therapie.blogspot.nl

youtube kanaal: maevdh

0481-424245/0624927210

 

In tweevoud

 

Handtekening logopedist ………………………………………………………………………………..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten