zaterdag 24 januari 2015

afasie en activiteit onder begeleiding

een persoon met afasie voelt zich uitstekend op zijn/haar gemak in een groepsactiviteit waar individuel begeleiding mogelijk is. het persoonsgebonden budget (PGB) biedt de mogelijkheid zelf begeleider en activiteit te zoeken en vinden.

Helma A. vond Vera Kersten. het leidde tot het volgende resultaat.
afasie extramuraal overleg integriteit

aangescherpte criteria in 2015. de werkzaamheden binnen de logopedietherapie betreffen steeds meer administratieve zaken. een jaarplanner geeft in één beeld overzicht met betrekking tot afspraken.


uitleg aan client betreffende afspraken


 jaarplanner 2015

zondag 11 januari 2015

afasie en Persoons Gebonden Budget (PGB)

verdiep je.
het leidt tot toename van kwaliteit van leven bij afasie.


op de site van de rijksoverheid tref je de volgende folder

ik heb een PGB (Persoons Gebonden Budget)


interessant voor personen met een afasie is het geel gearceerde deel: 

In de Wmo 2015 is geen minimumaantal uren of dagdelen opgenomen om voor een

pgb in aanmerking te komen. Vanaf 1 januari 2015 geldt de10  dus niet meer.'


citaat

'Kan de gemeente een pgb weigeren?

Ja. Een gemeente kan een pgb weigeren als u niet voldoet aan de

regels voor het pgb. De gemeente kan uw pgb niet weigeren als

het pgb duurder is dan ondersteuning in natura. U moet het

verschil dan wel zelf bijbetalen. In de Wmo 2015 is geen

minimumaantal uren of dagdelen opgenomen om voor een

pgb in aanmerking te komen. Vanaf 1 januari 2015 geldt de

10 uursgrens dus niet meer.'

dus ook wanneer je minder uren hebt kun je je eigen gespecialiseerde begeleider kiezen. vraag je logopedist voor meer informatie.


Vereniging voor mensen met Niet aangeboren herstenletsel

in de notitie over Persoons Gebonden Budget (PGB) op de site van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) las ik het volgende fragment

'Het belang van zorg op maat
Met een pgb is het voor mensen met NAH mogelijk zorg te krijgen op de door hen gewenste momenten (ook ’s avonds en in het weekend), van een beperkt aantal vertrouwde, goed geschoolde zorgverleners die weten wat NAH is en die ondersteunen en helpen met die zaken die de betrokkene door zijn NAH niet voldoende zelf kan. Enkele voorbeelden:
 • soms gaat het om hulp bij zelfverzorging en huishouden
 • veel vaker gaat het om ondersteuning in de regie van het eigen leven: mensen met NAH hebben veelal de neiging hun dagen te vol te plannen, geen rekening te houden met beperkte energie, niet te bedenken dat transport van de ene plek naar de andere tijd kost, e.d. Hulp bij planning van activiteiten en het hanteren van een agenda kan dan voldoende zijn om toch onafhankelijk te zijn
 • financiële zaken en formulieren zijn voor mensen met NAH vaak onontwarbare informatie. Met pgb-hulp bij het regelen van financiën kunnen sociale drama’s worden voorkomen en kan het gevoel van eigenwaarde groeien.
 • veel mensen met NAH zijn prikkelovergevoelig en hebben een zeer rustige woonomgeving nodig met specifiek deskundige individuele begeleiding door een vertrouwd persoon. Met een pgb is dit veelal goed te organiseren, met gangbare zorg is dat niet mogelijk op een zodanige wijze dat een menswaardig leven mogelijk is.
 • ook vrijetijdsbesteding kan een aspect van het leven zijn, waarbij hulp nodig is; vanwege cognitieve- en gedragsproblemen is individuele begeleiding door iemand die de NAH-patiënt goed kent uitermate belangrijk
 • tenslotte, als laatste maar zeker niet als minst belangrijk punt, kan dankzij het pgb de mantelzorger ondersteuning en verlichting krijgen in een zware levenstaak; voor mantelzorgers bestaat in de reguliere zorg geen eigen zorgindicatie; meestal stonden mantelzorgers er helemaal alleen voor om de zeer complexe zorg te bieden, zonder begrip van de omgeving, zonder begrip van professionals; met het pgb kunnen zij zelf bepalen welke ondersteuning zij benutten om hun zware taak vol te kunnen houden.


 • Conclusie
 • Met het pgb, waardoor vertrouwde zorgverleners worden ingeschakeld, die op maat gesneden ondersteuning bieden, kunnen mensen met NAH een volwaardig leven in de maatschappij leiden en de capaciteiten die zij bezitten, optimaal benutten.
 • Vanwege de steun aan de mantelzorgers blijft thuis wonen mogelijk. Afschaffen van het pgb leidt voor mensen met NAH naar ‘terug naar de vorige eeuw’: inadequate, onvoldoende individueel gerichte zorg. Vaak wordt dan een zelfstandige leefwijze onmogelijk en worden mensen gedwongen te verblijven in instellingen, die niet bij machte zijn aan de zorgvraag te voldoen.
 • Als ouders of partners besluiten zelf de zorg op zich te nemen, dan moeten zij een deel van hun leven inleveren om de vereiste zorg te kunnen bieden. Niet voor een beperkte tijd, tussen 8.00 en 17.00 uur, maar dag en nacht, 7 dagen per week.
 • De garantie dat bij afschaffing van pgb via de reguliere zorg voldoende zorg in natura zal worden geleverd, is voor mensen met NAH een loze belofte, omdat in de sectoraal ingedeelde gezondheidszorg adequate, sectoroverstijgende zorg voor mensen met NAH vrijwel niet beschikbaar is. '
voor de volledige inhoud van de notitie klik PGB en NAH


en hoe zit dat nou met individuele begeleiding????!!!!! 

klik individuele begeleiding en PGB


nog meer info over PGB hier


extramuraal  Ik krijg zorg en/of begeleiding thuis

Wat verandert er voor mij
in 2015?

In deze folder leest u over de veranderingen in ......
zondag 4 januari 2015

afasie en de logopedist

vooral een -verbaal- gezond 2015 toegewenst


afasie en de logopedist

onlangs volgde ik de cursus DTL: Direct toegankelijke logopedie. betrekkelijk 'laat'. de eerste vraag van de docent bij aanvang van de cursus was 'waarom heb je je nú pas aangemeld'.

DTL (Direct Toegankelijke Logopedie) = logopedie zonder tussenkomst van de huisarts.

de eerste cursussen werden gegeven in 2010. er was een 'stormloop' op de inschrijvingen. samen met een collega had ik een plaats weten te bemachtigen voor deelname aan de bijscholing op een plek ergens in het land. toen gebeurde iets wat onvoorspelbaar is. bij mijn toenmalige partner werd in drie dagen tijd een zeer agressieve vorm van kanker gediagnosticeerd. hij had nog korte tijd te leven. ik stortte volledig in. samen met de wereld om me heen. dag cursus.

bijna vijf jaar verder zijn criteria rondom logopedische verslaglegging aangescherpt. op 2 A4tjes staat een stapsgewijze richtlijn die gevolgd dient te worden met betrekking tot de administratieve gegevens die 'gecontroleerd' kunnen worden. door wie? het ziekenfonds bijvoorbeeld. of de Nederlandse Vereniging van Logopedisten, de NVLF. er was een hoop gekreun tijdens de cursus. de docent maakte de opmerking: 'ben niet zo onzeker'.

'onzeker zijn', wat is dat?

al die regels kunnen een mens onzeker maken. doe ik het wel goed? in de ogen van wie? de verwijzend arts? die zelf geen oplossing heeft voor het logopedisch probleem. het ziekenfonds? dat vindt dat er te veel geld uitgegeven wordt en dús wel eens wil weten waarom álles zoveel moet kosten? doe ik het goed in de ogen van de cliënt? want die gaat me ook beoordelen. via een enquête. verplicht door sommige ziekenfondsen. en hoe kán de cliënt me beoordelen? beoordelen is mogelijk als je kunt vergelijken. als je, in geval van logopedie, meerdere logopedisten hebt gehad. de een is 'zakelijk , de ander 'betrokken', de ander '.................', vul maar in. of gaat het niet hierom? als het 'hier' niet om gaat wáár gaat het dan wél om? gaat het om WAT je doet als logopedist? gaat het om met WIE, je netwerk, als logopedist. gaat het om WAAR je je bevindt met de cliënt. of WANNEER? of is het het WAAROM dat van belang is? en het HOE? wat is het belang van het HOE?????

afasie, de logopedist en filosofie.

als logopedist streef ik ernaar dat het béter gaat met de cliënt. dat de logopedische therapie een bijdrage levert aan een voor hém of háár betere kwaliteit van leven.

vooral een -verbaal- gezond 2015 toegewenst.
Marianne van der Heijden
logopedist