zondag 4 januari 2015

afasie en de logopedist

vooral een -verbaal- gezond 2015 toegewenst


afasie en de logopedist

onlangs volgde ik de cursus DTL: Direct toegankelijke logopedie. betrekkelijk 'laat'. de eerste vraag van de docent bij aanvang van de cursus was 'waarom heb je je nú pas aangemeld'.

DTL (Direct Toegankelijke Logopedie) = logopedie zonder tussenkomst van de huisarts.

de eerste cursussen werden gegeven in 2010. er was een 'stormloop' op de inschrijvingen. samen met een collega had ik een plaats weten te bemachtigen voor deelname aan de bijscholing op een plek ergens in het land. toen gebeurde iets wat onvoorspelbaar is. bij mijn toenmalige partner werd in drie dagen tijd een zeer agressieve vorm van kanker gediagnosticeerd. hij had nog korte tijd te leven. ik stortte volledig in. samen met de wereld om me heen. dag cursus.

bijna vijf jaar verder zijn criteria rondom logopedische verslaglegging aangescherpt. op 2 A4tjes staat een stapsgewijze richtlijn die gevolgd dient te worden met betrekking tot de administratieve gegevens die 'gecontroleerd' kunnen worden. door wie? het ziekenfonds bijvoorbeeld. of de Nederlandse Vereniging van Logopedisten, de NVLF. er was een hoop gekreun tijdens de cursus. de docent maakte de opmerking: 'ben niet zo onzeker'.

'onzeker zijn', wat is dat?

al die regels kunnen een mens onzeker maken. doe ik het wel goed? in de ogen van wie? de verwijzend arts? die zelf geen oplossing heeft voor het logopedisch probleem. het ziekenfonds? dat vindt dat er te veel geld uitgegeven wordt en dús wel eens wil weten waarom álles zoveel moet kosten? doe ik het goed in de ogen van de cliënt? want die gaat me ook beoordelen. via een enquête. verplicht door sommige ziekenfondsen. en hoe kán de cliënt me beoordelen? beoordelen is mogelijk als je kunt vergelijken. als je, in geval van logopedie, meerdere logopedisten hebt gehad. de een is 'zakelijk , de ander 'betrokken', de ander '.................', vul maar in. of gaat het niet hierom? als het 'hier' niet om gaat wáár gaat het dan wél om? gaat het om WAT je doet als logopedist? gaat het om met WIE, je netwerk, als logopedist. gaat het om WAAR je je bevindt met de cliënt. of WANNEER? of is het het WAAROM dat van belang is? en het HOE? wat is het belang van het HOE?????

afasie, de logopedist en filosofie.

als logopedist streef ik ernaar dat het béter gaat met de cliënt. dat de logopedische therapie een bijdrage levert aan een voor hém of háár betere kwaliteit van leven.

vooral een -verbaal- gezond 2015 toegewenst.
Marianne van der Heijden
logopedist

Geen opmerkingen:

Een reactie posten