maandag 30 maart 2015

afasie en kunstzinnige therapie


Vera Kersten is kunstzinnig therapeut op antroposofische basis. personen met een afasie zijn in haar praktijk van harte welkom. de praktijk staat open voor iedereen. kunstzinnige therapie valt bij het ziekenfonds onder 'alternatieve geneeskunde'. naast therapie is in de praktijk van Vera Kersten 'kunstzinnige begeleiding' mogelijk. in dit geval kan vergoeding plaats vinden vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB). hiervoor ga je een contract aan. informeer je eerst bij Vera Kersten.
zondag 29 maart 2015

afasie en koor

afasie en koren is hot. dat het van het grootste belang is voor de persoon met afasie, daarover bestaat geen twijfel. je koormaatjes moeten missen omdat je een CVA hebt gehad met als gevolg een afasie is erg verdrietig. weer volledig mee kunnen zingen, dat is een grote wens. en die wens is vervuld. proficiat.


koor Cantorij
Millingen aan de Rijn
dirigent: Hein Vrijdag