vrijdag 7 augustus 2015

client tevredenheidsonderzoek resultaat

Cliënttevredenheidsonderzoek resultaten


Uitgevoerd door CTO-Logo, voor: Marianne van der Heijden
Datum: 08-08-2015Algemeen
Een cliënt is iemand die gebruik maakt van de diensten van een therapeut. Degene met de klacht. Degene die behandeld is. Ook wel klant of patiënt genoemd.
1. Ik ben:
(n = 10)
7 (70%)  de cliënt
0 (0%)  de ouder / verzorger van de cliënt
3 (30%)  de partner van de cliënt
0 (0%)  anders, namelijk: geen resultaten
geen resultaten

2. Wat is de leeftijd van de cliënt?
(n = 10)
Aantal
Categorie
0
0 - 4 jaar
0
5 - 12 jaar
0
13 - 18 jaar
10
ouder dan 18 jaar

3. Wat is het geslacht van de cliënt?
(n = 10)
8 (80%)  Man
2 (20%)  Vrouw

4. Hoe zou u over het algemeen de gezondheid van de cliënt noemen?
(n = 10)
0 (0%)  Uitstekend
1 (10%)  Zeer goed
5 (50%)  Goed
3 (30%)  Redelijk
1 (10%)  Slecht

5. Voor welke klacht(en) is de cliënt bij deze logopedist behandeld?
(meer dan één antwoord mogelijk)
(n = 10)
aantal
categorie
 4
Taal
 6
Spraak
 2
Stem
 0
Eten en drinken
 0
Afwijkende mondgewoonten
 0
Gehoor
 6
Anders, namelijk:

6. Door wie is geadviseerd (of doorverwezen) om naar een logopedist te gaan?
(meer dan één antwoord mogelijk)
(n = 10)
aantal
categorie
 3
De huisarts
 0
De consultatiebureau-arts / de schoolarts
 0
De kinderarts
 0
De tandarts / de orthodontist
 0
De KNO-arts
 0
De longarts
 2
De neuroloog
 1
De specialist ouderengeneeskunde of geriater
 0
Een paramedicus, bijvoorbeeld fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist
 0
De leerkracht
 6
Anders, namelijk:
Afspraak maken
7. Was er een wachtlijst?
(n = 10)
 • 10 (100%)  Nee
 • 0 (0%)  Ja
  • Hoeveel weken na aanmelding kon de cliënt terecht voor een eerste afspraak? geen resultaten weken
  • Vond u de wachttijd vervelend?
   • 0 ( - )  Ja
   • 0 ( - )  Nee
  •  
   •  
   •  

8. Konden er afspraken gemaakt worden op gunstige dagen en tijden?
(n = 10)
0 (0%)  Nooit
0 (0%)  Soms
1 (10%)  Meestal
9 (90%)  Altijd

9. Heeft u informatie gekregen over het tijdig afzeggen van afspraken?
(n = 10)
0 (0%)  Niet
0 (0%)  Enigszins
2 (20%)  Grotendeels
8 (80%)  Volledig
Anamnese en onderzoek
De volgende vragen gaan over het intakegesprek en het onderzoek dat de logopedist gedaan heeft om inzicht te krijgen in het probleem. Met het woord onderzoek wordt bedoeld: onderzoeken en tests die door de logopedist werden uitgevoerd en/of vragenlijsten die u zelf moest invullen.
(n max = 10)

Niet
Enigszins
Grotendeels
Volledig
Probeerde de logopedist het probleem goed te begrijpen?
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
10 (100%)
Heeft de logopedist het doel van het onderzoek besproken?
0 (0%)
0 (0%)
1 (10%)
9 (90%)
Heeft de logopedist de uitslag van het onderzoek besproken?
0 (0%)
0 (0%)
1 (10%)
9 (90%)
Diagnose
Met diagnose wordt bedoeld: de stoornis die na onderzoek wordt vastgesteld.
(n max = 10)

Niet
Enigszins
Grotendeels
Volledig
Heeft de logopedist de diagnose duidelijk uitgelegd?
0 (0%)
0 (0%)
2 (20%)
8 (80%)
Gaf de logopedist goede informatie over het vermoedelijke verloop van de klacht of ziekte?
0 (0%)
0 (0%)
2 (20%)
8 (80%)
Informatie en behandelplan
(n max = 10)

Niet
Enigszins
Grotendeels
Volledig
Legde de logopedist uit wat het effect van logopedie kan zijn op de klachten?
0 (0%)
0 (0%)
2 (20%)
8 (80%)
Heeft de logopedist het behandelplan besproken?
0 (0%)
0 (0%)
2 (20%)
8 (80%)
Heeft de logopedist het doel van de behandeling en de rol van de cliënt daarin duidelijk uitgelegd?
0 (0%)
0 (0%)
1 (10%)
9 (90%)
Heeft de logopedist toestemming gevraagd om de behandeling te starten?
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
10 (100%)
Behandeling
(n max = 10)

Nooit
Soms
Meestal
Altijd
Legde de logopedist tijdens de behandelingen duidelijk uit wat hij of zij aan het doen was?
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
10 (100%)
Gaf de logopedist ruimte om mee te denken over de behandeling?
0 (0%)
0 (0%)
1 (10%)
9 (90%)
Gaf de logopedist duidelijke uitleg over het doel van de oefeningen?
0 (0%)
0 (0%)
1 (10%)
9 (90%)
Gaf de logopedist duidelijke uitleg over de uitvoering van de oefeningen?
0 (0%)
0 (0%)
1 (10%)
9 (90%)
Vroeg de logopedist hoe de oefeningen thuis gingen?
0 (0%)
0 (0%)
1 (10%)
9 (90%)
Werkte de logopedist samen met u aan het bereiken van de behandeldoelstellingen?
0 (0%)
0 (0%)
2 (20%)
8 (80%)


Kies "niet van toepassing (n.v.t.)" als u de stelling niet kunt beoordelen.
(n max = 10)

Niet
Enigszins
Grotendeels
Volledig
n.v.t.
Werkte de logopedist voldoende samen met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld arts en/of fysiotherapeut)?
1 (10%)
0 (0%)
0 (0%)
5 (50%)
4 (40%)
Werkte de logopedist voldoende samen met de leerkracht?
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (10%)
9 (90%)
Gaf de logopedist advies over hoe nieuwe klachten konden worden voorkomen?
0 (0%)
0 (0%)
2 (20%)
3 (30%)
5 (50%)
Vroeg de logopedist wat u had gedaan met zijn of haar adviezen?
0 (0%)
0 (0%)
3 (30%)
6 (60%)
1 (10%)
Verwachtingen over het behandelproces
(n max = 10)

Niet
Enigszins
Grotendeels
Volledig
Gaf de logopedist informatie over de duur van de behandelperiode?
0 (0%)
1 (10%)
3 (30%)
6 (60%)
Komt de duur van de behandelperiode (tot nu toe) overeen met uw verwachtingen?
0 (0%)
1 (10%)
2 (20%)
7 (70%)
Werd het behandelresultaat met u besproken?
0 (0%)
0 (0%)
3 (30%)
7 (70%)
In hoeverre komt het resultaat van de behandelingen (tot nu toe) overeen met uw verwachtingen?
0 (0%)
2 (20%)
3 (30%)
5 (50%)
Zijn de klachten door de behandeling verholpen?
2 (20%)
4 (40%)
4 (40%)
0 (0%)
Bent u tevreden over het resultaat?
0 (0%)
3 (30%)
1 (10%)
6 (60%)
Bejegening
Kies "niet van toepassing (n.v.t.)" als u de stelling niet kunt beoordelen.
(n max = 10)

Nooit
Soms
Meestal
Altijd
n.v.t.
Besteedde de logopedist voldoende tijd aan de cliënt?
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
10 (100%)

Luisterde de logopedist aandachtig?
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
10 (100%)

Nam de logopedist de cliënt serieus?
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
10 (100%)

Hield de logopedist rekening met specifieke omstandigheden en wensen?
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
9 (90%)
1 (10%)
Legde de logopedist dingen op een begrijpelijke manier uit?
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
10 (100%)

Gaf de logopedist ruimte om vragen te stellen?
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
10 (100%)

De praktijk
Hieronder vindt u een aantal stellingen over de praktijk.
Kies "niet van toepassing (n.v.t.)" als u de stelling niet kunt beoordelen.
(n max = 10)

Nooit
Soms
Meestal
Altijd
n.v.t.
De praktijk is telefonisch goed bereikbaar.
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
10 (100%)

De praktijk is goed toegankelijk voor minder validen en kinderwagens.
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (20%)
8 (80%)
De wachtruimte is schoon en opgeruimd.
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (20%)
8 (80%)
De behandelkamer is schoon en opgeruimd.
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (20%)
8 (80%)
De behandelkamer biedt voldoende privacy.
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (20%)
8 (80%)
De behandelkamer heeft geschikt meubilair.
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (20%)
8 (80%)
Totale ervaring met de logopedist
47. Welk cijfer geeft u de logopedist?
(n = 10)
0 (0%) 
0 (0%) 
0 (0%) 
0 (0%) 
0 (0%) 
0 (0%) 
0 (0%) 
0 (0%) 
4 (40%) 
3 (30%) 
3 (30%) 
Tot slot
49. Wat is de hoogst voltooide opleiding van de cliënt?
(n = 10)
0 (0%)  Geen opleiding (lager onderwijs: (nog) niet afgemaakt)
0 (0%)  Lager onderwijs (basisschool, speciaal basisonderwijs)
2 (20%)  Lager of voorbereidend beroepsonderwijs (zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO)
0 (0%)  Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, [M]ULO, MBO-kort, VMBO-t)
5 (50%)  Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, MEOA, mOL, BBL, INAS)
1 (10%)  Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS)
2 (20%)  Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschappelijk onderwijs)
0 (0%)  Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)
0 (0%)  Anders, namelijk: geen resultaten
geen resultaten

50. Wat is het geboorteland van de cliënt?
(n = 10)
10 (100%)  Nederland
0 (0%)  Indonesië/voormalig Nederlands-Indië
0 (0%)  Suriname
0 (0%)  Marokko
0 (0%)  Turkije
0 (0%)  Duitsland
0 (0%)  Voormalig Nederlandse Antillen
0 (0%)  Aruba
0 (0%)  Anders, namelijk: geen resultaten
geen resultaten

51. Wat is het geboorteland van de vader van de cliënt?
(n = 10)
10 (100%)  Nederland
0 (0%)  Indonesië/voormalig Nederlands-Indië
0 (0%)  Suriname
0 (0%)  Marokko
0 (0%)  Turkije
0 (0%)  Duitsland
0 (0%)  Voormalig Nederlandse Antillen
0 (0%)  Aruba
0 (0%)  Anders, namelijk: geen resultaten
geen resultaten

52. Wat is het geboorteland van de moeder van de cliënt?
(n = 10)
9 (90%)  Nederland
0 (0%)  Indonesië/voormalig Nederlands-Indië
0 (0%)  Suriname
0 (0%)  Marokko
0 (0%)  Turkije
0 (0%)  Duitsland
0 (0%)  Voormalig Nederlandse Antillen
0 (0%)  Aruba
1 (10%)  Anders, namelijk:
Polen

53. Wilt u de logopedist een compliment geven, heeft u een tip of wilt u nog iets anders kwijt? Plaats dit dan anoniem in onderstaand kader.
Dankzij deze logopediste gaat het spraakvermogen sprongen vooruit en ook langzaamaan begint mijn partner voorzichtig te lezen
Ik heb veel steun aan mijn logopediste
Ze is geweldig kijkt wat mijn partner nodig heeft om vooruit te komen en benaderd mijn partner op de persoon en belangstelling en hoe mijn partner in het leven staat . Altijd positief ingesteld t.a.v de vorderingen van mijn partner.
in 1 woord supper mijn partner heeft een hersenbloeding gehad gaat nog telkens vooruit door de SUPPER INZET van onze logopediste
ik geef de logopedist een groot compliment omdat de heesheid voor een groot deel is afgenomen ik begin alleen weer hees te praten als ik overdag te veel gepraat heb
M., je doet voortreffelijk werk blijf zo doorgaan Lieve groetjes
Logopedie vind plaats aan huis op medische achtergronden
De logopedist heeft een goed inlevingsvermogen en is er voor haar client.