dinsdag 22 september 2015

afasie en wordfeud

afasie en wordfeud


iedereen wordfeud. Helma A., bekend van dit blog, wordt door een vriendin geholpen met het vinden van friends.dinsdag 8 september 2015

oefenprogramma voor afasie

The Box transparant
oefenprogramma voor afasieThe Box transparant

The Box transparant neemt binnen ‘afasietherapie op maat’ een centrale plaats in.

Afasie is een lastige stoornis. De persoon met afasie is vaak afhankelijk op meerdere terreinen in het dagelijks leven. Met het programma ‘The Box transparant’ wordt de persoon met afasie getriggerd de linker en de rechter hersenhelft samen te laten werken. Beeldvorming en spraaktaal worden gecombineerd in een voor de cliënt logische volgorde met de cliënt zelf als onderwerp. 

afasietherapie op maat

Afasietherapie op maat
Afasietherapie op maat is een individueel gerichte logopedische therapie. In de logopedische behandeling staat de persoon centraal. Hoe ernstig de afasie ook is, niets gaat ‘over het hoofd’ van de persoon met de afasie. De persoon maakt zelf keuzes. Wie en wat is voor de persoon belangrijk.

De logopedische therapie is een combinatie van stoornisgericht en participatiegericht. De stoornis is de afasie, participatie is deelname aan activiteiten, rekening houdend met de afasie.

Doel van afasietherapie op maat is: toename van kwaliteit van leven

The Box transparant neemt binnen ‘afasietherapie op maat’ een centrale plaats in.

Afasie is een lastige stoornis. De persoon met afasie is vaak afhankelijk op meerdere terreinen in het dagelijks leven. Met het programma ‘The Box transparant’ wordt de persoon met afasie getriggerd de linker en de rechter hersenhelft samen te laten werken. Beeldvorming en spraaktaal worden gecombineerd in een voor de cliënt logische volgorde met de cliënt zelf als onderwerp.