zondag 6 december 2015

40 jaar logopedist Marianne van der Heijden

Marianne van der Heijden, Gendt, 40 jaar logopedist

geen bloemen, geen cadeau's. graag een donatie aan de Stichting Strenatui (notarieel 8 december 1997)

stort je donatie op bankrekening NL81 RBRB 0982 8126 63 ten name van Stichting Strenatui Gendt onder vermelding van Marianne 40 jaar logopedist

doelstelling VAN DE STICHTING STRENATUI

Het bevorderen van individuele communicatiemogelijkheden op het gebied van het spreken door praktijkgerichte kennisuitwisseling over een zo evenwichtig mogelijke samenwerking tussen lichaam en psyche.

Enerzijds is het doel gericht op personen die beroepsmatig volledig of zijdelings bij het spreken als communicatiemiddel betrokken zijn, anderzijds is het doel gericht op personen bij wie het spreken een belemmering vormt in de communicatie met andere mensen.


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van cursussen en workshops waarbij de filosofie van de 'zelf-ontdekking is de beste leerschool' een centrale plaats inneemt, het verstrekken van voorlichting en informatie over spraak en de stoornissen die hierbij kunnen optreden, het bevorderen van de deskundigheid voor de medewerkers van de stichting, het adviseren over doeltreffende materialen voor stimulering van verbale en nonverbale individuele communicatie aan personen, die al dan niet beroepsmatig zijn betrokken bij het spreken, door het voeren van een 'shop'.


bevoegdheid logopedist Nederland en Belgiƫ
logopedist sinds 10 december 1975. bevoegdheid van logopedist voor Nederland sinds 1 januari 1981. gelijkwaardigheid diploma in BelgiĆ« per 20 augustus 1997.