vrijdag 19 februari 2016

géén afasie en focussen op kleur en vorm

je hebt géén afasie. 

wat doet het met je als je focust op één kleur, vervolgens op één vorm, en dan op kleur én vorm.

bekijk het filmpje en volg het experiment dat Anneke aanging.
dank je wel AnnekeCROWDFUNDINGCAMPAGNE
https://www.voordekunst.nl/ontdek?q=abstracte+begrippen

ook een bescheiden donatie is welkom. bij voorbaat dank

Stichting Strenatui organiseert in samenwerking met Stichting Stevenskerk Nijmegen de foto-tentoonstelling 'abstracte begrippen: kleur en vorm'.

Opening Paaszondag 27 maart 2016 14.00
Stevenkerk Nijmegen. Je bent van harte welkom

de tentoonstelling is een vervolg op het innovatieve project : The Box transparant', een programma voor personen met langdurige afasie.

steun de fototentoonstelling en doneer
https://www.voordekunst.nl/ontdek?q=abstracte+begrippen

Stichting Strenatui
M.A.E. van der Heijden
voorzitter
Dries 19
6691AA Gendt (NL)
0031624927210

meer info op www.strenatui.nl


http://afasie-therapie.blogspot.nl

https://www.facebook.com/Strenatui/

https://www.facebook.com/events/196676087359435/


steun de fototentoonstelling en doneer
https://www.voordekunst.nl/ontdek?q=abstracte+begrippen

woensdag 17 februari 2016

afasie en Stichting Strenatui

Stichting Strenatui strenatui@strenatui.nl

21:32 (40 minuten geleden)
CROWDFUNDINGCAMPAGNE

https://www.voordekunst.nl/ontdek?q=abstracte+begrippenook een bescheiden donatie is welkom. bij voorbaat dank

https://www.voordekunst.nl/ontdek?q=abstracte+begrippen

Stichting Strenatui organiseert in samenwerking met Stichting Stevenskerk Nijmegen de foto-tentoonstelling 'abstracte begrippen: kleur en vorm'.

Opening Paaszondag 27 maart 2016 14.00
Stevenkerk Nijmegen. Je bent van harte welkom

de tentoonstelling is een vervolg op het innovatieve project : The Box transparant', een programma voor personen met langdurige afasie.

steun de fototentoonstelling en doneer
https://www.voordekunst.nl/ontdek?q=abstracte+begrippen

Stichting Strenatui
M.A.E. van der Heijden
voorzitter
Dries 19
6691AA Gendt (NL)
0031624927210


meer info op www.strenatui.nl


http://afasie-therapie.blogspot.nl

https://www.facebook.com/Strenatui/

https://www.facebook.com/events/196676087359435/


steun de fototentoonstelling en doneer
https://www.voordekunst.nl/ontdek?q=abstracte+begrippen

woensdag 10 februari 2016

afasie en foto tentoonstelling

Tentoonstelling 'abstracte begrippen: kleur en vorm'


opening Paaszondag 27 maart, 14.00 uur
Zondag 27 maart tot en met zondag 17 april 2015 van 12.00 – 17.00 uur,
Vrij  Entree
STEVENSKERK Nijmegen AdresSint Stevenskerkhof 62, 6511 VZ Nijmegen
‘Deze expositie is een vervolg op het innovatieve project ‘The Box Transparant’ (TBT), waaraan vijf personen in de leeftijd van 52 tot en met 74 jaar deelnamen die allen al jarenlang aan afasie lijden. Wanneer als gevolg van hersenletsel een of meer onderdelen van het taalgebruik niet meer functioneren, noemt men dat afasie.
In het project lag het accent op een zelfgekozen onderwerp. Daarnaast werd ingezet op abstracte begrippen en het leren hanteren van de tablet. Door het zelf maken van de foto’s, het focussen op een begrip als ‘rond’ en/of een kleur als ‘rood’, heeft als gevolg het (her)ontdekken van de directe leefwereld. TBT heeft tot interessante resultaten geleid: een van de deelnemers kan zijn vrouw weer bij haar naam noemen, een ander heeft zo veel zelfvertrouwen gekregen dat ze met halfzijdige verlamming meedoet aan een dressuurwedstrijd (en 3de wordt), weer een ander pakt zijn oude hobby op en stapt in een beoordelingscommissie voor fototentoonstellingen. Bij de logopedische tests doen alle personen het beter, soms zelfs significant, met name betreffende het benoemen. Niet meer op een woord kunnen komen, is voor een persoon met afasie doorgaans een heftige frustratie.
De methode ‘The Box Transparant’ sluit nauw aan op het huidige overheidsbeleid, waar van mensen gevraagd wordt te participeren in de maatschappij. Met deze benadering wordt zichtbaar dat ook voor mensen met ernstige afasie er meer mogelijkheden zijn, dan doorgaans gedacht wordt.’