maandag 28 maart 2016

opening foto-tentoonstelling: 'abstracte begrippen: kleur en vorm'

Paaszondag 27 maart 2016 van 14 tot 16 uur:
opening foto-tentoonstelling: 'abstracte begrippen: kleur en vorm'.

de tentoonstelling duurt tot en met 17 april 2016, Stevenskerk Nijmegen. 


Simone de Kok, gerontoloog-logopedist geeft toelichting.

'abstracte begrippen: kleur en vorm' is onderdeel van het innovatieve project "The Box transparant' = TBT. 

tbt is een oefenprogramma voor personen met - langdurige - afasie


donderdag 17 maart 2016

foto-tentoonstelling 'abstracte begrippen: kleur en vorm'


foto-tentoonstelling
'abstracte begrippen: kleur en vorm'crowdfunding 'voor de kunst'

het doelbedrag van 6500 Euro voor de vijf objecten is niet gehaald.
wél het mooie bedrag van 215 Euro.

het gedoneerde bedrag is teruggestort op de rekening van de donateurs. dit is de regel.

wat nu?!


DE EXPOSITIE GAAT SOWIESO DOOR!!


van 'high price' naar 'low budget'

bij het oorspronkelijke project is uitgegaan van 'alles of niets'. het streefbedrag van 6500 Euro is niet gehaald. daarentegen resulteerde je donatie mede voor het mooie bedrag van 215 Euro.


wat kan Stichting Strenatui doen met dit mooie bedrag van 215 Euro?

is een expositie van de fotoos te realiseren met dit bedrag? hoe dit vorm te geven?

DOEL VAN het project

terug naar de kern: focussen op kleuren en vormen. bij het maken van de fotoos is door de exposanten gefocust op de kleuren rood - blauw - geel - wit - zwart. het focussen heeft als gevolg bewustere waarneming en aantoonbare toename van de woordvinding bij personen met een langdurig afasie. RESULTATEN OP TESTEN LEVEREN HET BEWIJS.

de exposanten willen de ervaringen graag delen door middel van de fototentoonstelling.

INSPIRATIE MET HET ZOEKEN VAN EEN OPLOSSING:

de zes denkhoeden van Edward De Bono


wanneer zich een situatie voor doet waarbij niet direct een oplossing voorhanden is, zoals bijvoorbeeld nu: onvoldoende financiële middelen om de objecten te bekostigen, kunnen de 6 denkhoeden van Edward De Bono een ruimere blik werpen op het gebeuren.

bij het opzetten van de groene denkhoed volgens de theorie van De Bono is een creatieve oplossing gevonden de 'foto-expositie: abstracte begrippen: kleur en vorm' tóch door te laten gaan.

EXPOSITIE GAAT DOOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
een aangepast 'low-budget' begroting creëert de mogelijkheid de foto-expositie te laten plaatsvinden zoals gepland.
de vorm waarin is aangepast.

begroting

voor het afdrukken van de fotoos is een bedrag nodig van ongeveer 150 Euro. voor een drankje tijdens de opening 35 Euro. rest een bedrag van 30 Euro voor onvoorzien. totaal begroting: 215 Euro.

technisch haalbaar

in overleg met Stichting Stevenskerk en de technische haalbaarheid van een nieuw idee met betrekking tot de vormgeving van de foto-expositie heeft het opzetten van de creatieve denkhoed geleid tot positief resultaat: de foto-expositie gaat door!!

jij kunt mede de expositie steunen

waardeer je dit initiatie steun het dan door middel van een donatie.
gelieve je donatie te storten op bankrekeningnummer NL81 RBRB 0982 8126 63 ten name van Stichting Strenatui, Gendt onder vermelding van 'foto-expositie'.

bij voorbaat dank

mede door de exposanten
Helma Aarntzen
Ton Dijkgraaf
Pieter Jansen
Nico de Leeuw
Jos Loeffen

van harte uitgenodigd de opening bij te wonen op Paaszondag 27 maart 2016 om 14.00 uur in de Stevenskerk in NIjmegen.


TOT ZIENS!!

marianne van der heijden
voorzitter stichting strenatui
communicatie coach
logopedist
beeldend vormgever

meer info

ga voor meer info over de 6 denkhoeden van Edward De Bono naar https://www.bartvandenbelt.nl/denkhoeden-van-de-bono/

links www.strenatui.nl http://afasie-therapie.blogspot.nl

--
Stichting Strenatui
Marianne (M.A.E.) van der Heijden
voorzitter
Dries 19
6691AA Gendt (NL)
0031624927210


Stichting Strenatui organiseert in samenwerking met Stichting Stevenskerk Nijmegen de foto-tentoonstelling 'abstracte begrippen: kleur en vorm'.

Opening Paaszondag 27 maart 2016 14.00
Stevenkerk Nijmegen. Je bent van harte welkom

de tentoonstelling is een vervolg op het innovatieve project : The Box transparant', een programma voor personen met langdurige afasie.

sympathiseer je met Stichting Strenatui en waardeer je de initiatieven steun dan met een donatie te storten op bankrekeningnummer NL81 RBRB 0982 8126 63 ten name van Stichting Strenatui, Gendt. bij voorbaat dank.


meer info www.strenatui.nl; http://afasie-therapie.blogspot.nl; https://www.facebook.com/Strenatui/; https://www.facebook.com/events/196676087359435/

Bericht 1 van 240