maandag 27 november 2017

afasie powerpoint geluidsfragment


afasie powerpoint geluidsfragment: opname eigen stem cliënt geplaatst bij tekstThe Box transparant, TBT, een innovatief trainingsprogramma voor personen met - ernstige - afasie werkt uitstekend in combinatie met powerpoint, onderdeel van Microsoft office. het filmpje toont invoegen van een geluidsfragment: opname eigen stem cliënt geplaatst bij tekst


donderdag 23 november 2017

afasie_synoniem_safari_zoeken

afasie_synoniem_safari_zoeken


ga voor het zoeken naar synoniemen naar

https://synoniemen.net/

of

http://www.mijnwoordenboek.nl/synoniem.php

vrijdag 17 november 2017

afasie werkwoorden vervoegen

TBT project ov-chipkaart: werkwoorden


The Box transparant is een 'op maat' methode voor personen met - ernstige - afasie. deze innovatieve methode gaat uit van de belangstelling van de persoon met afasie. dit maakt de werkwijze boeiend, creatief, inspirerend en vooral ook motiverend voor cliënt, therapeut, partner en alle andere betrokken bij de persoon met afasie.

afasie ov_chipkaart_inchecken

afasietherapie op maat. The Box transparant: project OV_chipkaart. inchecken bij de bus


afasie_en_ordenen

bij 'afasietherapie op maat' ontkom ik als therapeut niet aan  freubelen. uit wiki citeer ik 'Het Froebel College, tegenwoordig onderdeel van de universiteit van Roehampton in Londen, is gesticht in 1892. Het is een didactisch onderzoekscentrum en biedt lerarenopleidingen. De filosofie was bij de oprichting radicaal te noemen: onderwijs moet een creatief en dynamisch proces zijn, waarbij alle aspecten van de persoonlijkheid samen worden ontwikkeld, sociaalmoreelesthetischspiritueel en wetenschappelijk. En het moet leuk zijn'. dit geldt ook voor reéducatie bij afasie. 


donderdag 9 november 2017

OV_chipkaart TBT fase 2

OV_chipkaart The Box transparant
fase 2


The Box transparant is een innovatieve benadering met betrekking tot communicatiebegeleiding bij personen met ernstige afasie. centraal staat de belangstelling van de persoon. aan beelden, de non-verbale fase, wordt geschreven en gesproken taal gekoppeld. een optimale samenwerking tussen linker en rechter hersenhelft als resultaat. 

in fase 2 wordt theorie gekoppeld aan praktijk: de grammatica van de taal

het effect van de methode 'The Box transparant' op het functioneren van de hersenen kan gemeten worden met neurofysiologisch onderzoek. dit gebeurt in UZG (universitair ziekenhuis Gent) België. het wachten is op vervolgonderzoek.


dinsdag 7 november 2017

afasie en microsoft_powerpoint

microsoft powerpoint-2016 en The Box transparant

ov_chipkaart beeldverhaal_kort geproduceerd in microsoft_powerpoint

The Box transparant: project ov-chipkaart.
in powerpoint wordt een film gemaakt samen met de persoon met afasie. de persoon met afasie spreekt zelf op de film. de film geeft een beeld van HOE in deze benadering de samenwerking wordt gestimuleerd tussen de linker en de rechter hersenhelft. spreken - luisteren - schrijven - lezen - beeldvorming - concentratie - motivatie - stimulatie - communicatie worden gecombineerd
afasie ov_chipkaart TBT beeldmateriaal

afasie ov_chipkaart The Box transparant
beeldmateriaal

The Box transparant is een op maat programma, ontwikkeld door marianne van der heijden, logopedist beeldend vormgever, voor personen met een - ernstige - afasie. er wordt uitgegaan van de belangstelling van de persoon. 

de persoon met afasie in dit filmpje is voornemens meer gebruik te gaan maken van het openbaar vervoer. het project betreft de eerste busreis met de o(penbaar)v(ervoer)-chipkaart. het beeldmateriaal, fotoos gemaakt tijdens de busreis, worden bekeken en besproken.vrijdag 3 november 2017

afasie reéducatie woordvinding

afasie reéducatie woordvinding


afasie reéducatie (naar Le Huche en Damsté) woordvinding. drie en een half jaren reéducatie van de gesproken taal en taalbegrip stellen cliënt met een aanvankelijk globale afasie,  in staat zelfstandig, onder andere, een rebus op te lossen. binnen de reéducatie bij afasie, zoals gepraktiseerd door marianne van der heijden, logopedist, is het oplossen van een rebus een 'pretoefening'. de pretoefening wordt creatief omgezet in een hersengymnastiekoefening: spraakbegrip, spraakproductie, lezen, schrijven, communicatie worden getransformeerd tot een geheel, onlosmakelijk met elkaar verbonden.