vrijdag 3 november 2017

afasie reéducatie woordvinding

afasie reéducatie woordvinding


afasie reéducatie (naar Le Huche en Damsté) woordvinding. drie en een half jaren reéducatie van de gesproken taal en taalbegrip stellen cliënt met een aanvankelijk globale afasie,  in staat zelfstandig, onder andere, een rebus op te lossen. binnen de reéducatie bij afasie, zoals gepraktiseerd door marianne van der heijden, logopedist, is het oplossen van een rebus een 'pretoefening'. de pretoefening wordt creatief omgezet in een hersengymnastiekoefening: spraakbegrip, spraakproductie, lezen, schrijven, communicatie worden getransformeerd tot een geheel, onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten