woensdag 1 januari 2014

Enquête knelpunten richtlijnontwikkeling afasie voor PatiËnten door afasienet

    
hier de Enquête die ik vandaag ontving in een mail van afasienet. ben jij een persoon met afasie? kopieer de Enquête. vul de Enquête in of vraag hulp zo nodig en stuur deze naar  info@afasienet.com onder vermelding van

Enquête knelpunten richtlijnontwikkeling afasie

______________________________________________________________________________
Enquête knelpunten richtlijnontwikkeling afasie
PatiËnten versie

Gegevens ingevuld door (mag ook anoniem):

 Eén persoon: …………...

            wel/geen afasiepatiënt

            wel/niet namens afasiepatiënt

 Namens een vereniging: ………………

Richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van mensen met afasie’

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en het CBO ontwikkelen een richtlijn Afasie
 
De richtlijn helpt bij goede diagnostiek (welke klachten heeft u precies?) en behandeling van mensen met afasie. Aan de hand van wetenschappelijke kennis.

De werkgroep bestaat uit deskundige zorgverleners die zorg bieden aan mensen met afasie.

De werkgroep wil weten hoe het NU in de zorg voor mensen met afasie gaat en wat beter kan.  

Het is belangrijk wat mensen met afasie van de zorg vinden.

Daarom is deze vragenlijst opgesteld.

Wilt u deze lijst invullen uit eigen ervaring?

Er zijn vragen naar problemen in de inhoud van de zorg rondom afasie.

Inhoudelijke problemen zijn bijvoorbeeld:
-       Hoe verloopt de logopedische behandeling van mensen met afasie?
-       Waar loopt u tegen aan bij de behandeling van afasie?
-       Welke verbeteringen zijn nodig? 

En er zijn vragen naar de organisatie van de zorg rondom afasie.

Organisatorische problemen zijn bijvoorbeeld:
-       Hoe vindt u een ervaren logopedist?
-       Hoe weet u of de logopedist veel afasiepatiënten behandelt?
-       Kan u voldoende logopedie krijgen?
-       Wat kan de omgeving (partner, kinderen, vrienden, etc.) doen?
-       Met wie werkt de logopedist samen?

De vragenlijst wordt in Nederland verspreid.

U kunt de lijst ook doorsturen naar andere mensen met afasie. Of naar mensen die hier ook mee te maken hebben (gehad).

Wilt u de vragenlijst invullen?
En uiterlijk 10 januari 2014 opsturen naar Hennie Doomernik


Met alle informatie kunnen we een goede Richtlijn Afasie opstellen!

A.  Inhoudelijke problemen


1.    Ervaart u problemen bij de logopedie?
   
 Leg uit:

 

 

2.    Ervaart u problemen in de voorlichting over afasie?

 Leg uit:

 

 

3.    Ervaart u problemen in het contact met de logopedist?

 Leg uit:

 

 

4.    Ervaren de mensen om u heen problemen sinds u afasie heeft?

Leg uit:

     

 

B. Knelpunten in de organisatie van zorg


1.    Ervaart u problemen met de verwijzing naar een logopedist?

 Leg uit:

 

 

2.    Ervaart u problemen in de samenwerking met andere hulpverleners, zoals arts, fysiotherapeut of anderen?

Leg uit:

 

 

3.    Ervaart u problemen in uw omgeving door de afasie?

 Leg uit:

 

 

C. Uw top 5


o   Geef de 5 belangrijkste problemen aan

1.         

 

2.         

 

3.         

 

4.         

 

5.         

 


D. Overige opmerkingen:


 

 
 

Bedankt voor u inbreng.!

Werkgroep Richtlijn Afasie

December 2013

Geen opmerkingen:

Een reactie posten