zaterdag 31 oktober 2015

kwaliteitsregister paramedici herregistratie

hieronder een impressie van de moeizame weg naar herregistratie in het kwaliteitsregister voor paramedici.


Zimbra maevanderheijden@online.nl
RE: herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015­2020
do 08 okt 2015 19:12
Hoi Marianne, Het probleem wat je beschrijft herken ik en is inderdaad nijpend: te weinig formatie eerstelijnslogopedie voor cliënten met afasie, zelfs in een stad als Utrecht speelt het probleem. Met hartelijke groet, Hannelore
‐‐‐‐‐Oorspronkelijk bericht‐‐‐‐Van: Marianne Heijden [mailto:maevanderheijden@online.nl]  Verzonden: donderdag 8 oktober 2015 15:35 Aan: Hannelore van der Velden <hannelore.vandervelden@planet.nl> CC: Simone deKok <simone.dekok@gmail.com>; onthechten <onthechten@gmail.com>; joshelma15@live.nl; Maartje <maartje.berndsen@hotmail.com>; patrick santens <patrick.santens@ugent.be>; De Letter Miet <miet.deletter@ugent.be>; carien‐cremers <carien‐cremers@hotmail.com> Onderwerp: Re: herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015‐2020
dag Hannelore, wat buitengewoon sympathiek van je, deze lovende woorden. je bent in zoverre 'op tijd' dat ik zojuist je mail heb door gestuurd naar mevrouw Verkleij en mevrouw Broers, inkoper CZ. het telefoongesprek komt nog vanmiddag. mevrouw Verkleij mailde dat ze onvoldoende tijd heeft alles door te nemen. ik zal haar voorstellen het uit te stellen zodat ook zij zich kan voorbereiden. ik weet dat de afasieconferentie is maar ik voel me niet welkom. ik hou me verre van negatieve energie en probeer dicht bij mezelf te blijven. ik praat niet alleen voor mezelf. vooral voor de logopedie van de toekomst. de logopedist van vandaag die 40 is is over 20 jaar 60. nu hebben 30.000 mensen in Nederland afasie. hoeveel daarvan bevinden zich in de thuissituatie zonder hulp. clienten worden uit revalidatiecentra naar huis gestuurd met de boodschap: zoek maar een logopedist. de vrije vestiging heeft logopedisten nodig die moeten kunnen leren wat afasie is. hoe ermee omgaan. ziekenhuis, revalidatiecentrum, vrije vestiging: totaal andere situaties voor de client. hoeveel clienten zitten er met afasie thuis over 20 jaar? je kent vast professor Damsté. hij heeft op zijn site staan dat, waar nodig, van het protocol moet durven worden
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 2/35
afgeweken. ik wens ook jou heel veel succes. en ik hou je op de hoogte van de mooie dingen die ik onderneem. inmiddels vormt zich een extramuraal team bestaande uit de huisarts, een onafhankelijk individueel clientondersteuner, een gerontoloog‐logopedist, een fysiotherapeut, een creatief therapeut en mijzelf. de client staat centraal en maakt eigen keuzes.
nogmaals hartelijk dank voor je steun en vertrouwen. Marianne
‐‐‐‐‐ Oorspronkelijk bericht ‐‐‐‐Van: "Hannelore van der Velden" <hannelore.vandervelden@planet.nl> Aan: "Marianne Heijden" <maevanderheijden@online.nl> Verzonden: Donderdag 8 oktober 2015 14:43:26 Onderwerp: RE: herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015‐2020
Hoi Marianne, Hopelijk ben ik nog op tijd met mijn bericht. Als het je helpt, mag je van mij onderstaand bericht gebruiken in je telefonisch overleg met mw. Verkleij. Succes! Hannelore PS Ik ben morgen op het afasieconges. Misschien zie ik je dan.
‐‐‐‐‐Oorspronkelijk bericht‐‐‐‐Van: Hannelore van der Velden [mailto:hannelore.vandervelden@planet.nl]  Verzonden: donderdag 8 oktober 2015 14:41 Aan: 'Marianne Heijden' <maevanderheijden@online.nl> Onderwerp: RE: herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015‐2020
Beste Marianne,
Wat vervelend dat het zo lastig is om de erkenning te krijgen die je werk verdient, en om aansluiting te vinden bij het afasiewerkveld. Jouw werkwijze is wellicht niet‐alledaags, wellicht niet 100% volgens de richtlijnen. Dat bedoel ik niet verkeerd, maar het is lastig geworden voor logopedisten om zich te verdiepen in out‐of‐the‐boxwerkwijzen, omdat we in het afasiewerkveld zo gehouden zijn aan protocollen en richtlijnen. Ik had dat misschien ook moeilijk gevonden als ik niet bij je had stagegelopen. Tijdens mijn stage, echter, heb ik gezien en geleerd hoe je in jouw werk met afasiecliënten jouw cliënt centraal stelt, holistisch te werk gaat en dat je onderliggende klinische redenering goed theoretisch onderbouwd is. Ik hoop van harte dat het je alsnog lukt om aansluiting te vinden bij een groep afasietherapeuten om van beide 'werelden' te kunnen kennisnemen. In die zin zou ik je aanbevelen om voor je afasiecliënten nauw samen te werken met het afasieteam in Nijmegen. Op die manier kan je samen met dat team verdere expertise opbouwen, zoals wij dat vanuit Utrecht ook doen met eerstelijnslogopedisten in de regio.  Ik realiseer me dat dit waarschijnlijk niet bijdraagt aan je
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 3/35
herregistratie.  Misschien dat je je medewerking aan mijn scriptie nog op kunt voeren (onder: 'deelname aan onderzoek'?), en jouw eindopdracht van je afasiecursus.  Meer kan ik helaas niet voor je betekenen.
Veel succes!
Met hartelijke groet, Hannelore van der Velden Coördinator Afasieteam De Hoogstraat Revalidatie
‐‐‐‐‐Oorspronkelijk bericht‐‐‐‐Van: Marianne Heijden [mailto:maevanderheijden@online.nl]  Verzonden: donderdag 8 oktober 2015 11:25 Aan: K. Verkleij <k.verkleij@nvlf.nl> CC: onthechten <onthechten@gmail.com>; Simone deKok <simone.dekok@gmail.com>; joshelma15@live.nl; Hannelore vanderVelden <hannelore.vandervelden@planet.nl>; hannelore <h.v.d.velden@dehoogstraat.nl>; Maartje <maartje.berndsen@hotmail.com>; De Letter Miet <miet.deletter@ugent.be>; patrick santens <patrick.santens@ugent.be>; carien‐cremers <carien‐cremers@hotmail.com> Onderwerp: herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015‐2020
mail 1 van 2 betreft herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015‐2020
geachte mevrouw Verkleij,
voorafaangaand aan het telefoongesprek vandaag doe ik u informatie toekomen aangaande de door mij ondernomen activiteiten die bij aanvraag herregistratie kwaliteitsregister niet zijn gehonoreerd. het betreft 'deskundigheidsbevordering overige'.
dit jaar ben ik 40 jaar logopedist. vrijgevestigd in kleine dorpen heb ik mij op zoveel mogelijk terreinen: stoornissen, onderzoek in eigen praktijk, beeldende vormgeving ter ondersteunig van de logopedische behandeling, betreffende de praktische uitvoering van het beroep van logopedist, bijgeschoold. ik heb twee partners gehad. van een partner ben ik gescheiden, de andere partner is in 2010 overleden. in 2007 ben ik ernstig ziek geweest o.a. een ziekenhuisopname van 30 dagen tijdens welke twee operaties. ik ben daarvan volledig hersteld. ik heb een zoon en een dochter, twee kleindochters en twee kleinzonen. waarom deze persoonlijke info vraagt u zich misschien af. mijn visie is dat een mens meer is dan het beroep dat hij/zij uitoefent. ik neem al mijn ervaringen mee in het beroep van logopedist. in 1975 studeerde ik af als logopedist. sinds 1983 ben ik zelfstandig ondernemer, sinds 1985 volledig zelfstandig. 40 jaar logopedie heeft vele ups en downs gekend. als het tegen zat dacht ik: 'denk opnieuw'. en ik zocht en
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 4/35
vond creatieve oplossingen om het hoofd boven water te houden. naast de werkzaamheden in mijn eigen praktijk heb ik in diverse logopediepraktijken waargenomen. vooral uit nieuwsgierigheid of werkwijze en clientenaanbod wel dan niet zouden verschillen. ook heb ik als boekbinder in een drukkerij gewerkt gedurende perioden dat het rustig was in de praktijk. altijd freelance, nooit in dienstverband.
inmiddels ben ik 63 en single. de laatste jaren komen alleen volwassenen voor logopedische behandeling op mijn weg. zijnde oma laat ik de behandeling van kinderen graag over aan jonge collega's. afasie heeft altijd een bijzondere plaats in mijn hart gehad. alle fascetten van de spraak en de taal komen bij elkaar. ik zie het als een uitdaging. toen medio 2010 een persoon, 48 jaar oud, jong gezin, met een zeer ernstige globale afasie op mijn weg kwam ben ik mij via scholing gaan verdiepen. de creatieve vaardigheden die ik parallel aan het beroep van logopedist heb ontwikkeld komen me goed van pas. ook probeerde ik me aan te sluiten bij een neurologische kring. de mail aan u d.d. 27 juni 2011 is een van de bijlagen evenals de reacties van afwijzing door de kringen en zelfs geen enkele reactie op een oproep door Nicole Junger zoals u in haar mail kunt lezen. ik ben er niet de persoon naar dan op te geven. ik vertrouw erop in een dergelijke situatie dat er personen op mijn weg zullen komen waar ik met mijn vragen betreffende het verbeteren van mijn vaardigeheden als logopedist ten aanzien van de behandeling bij afasie terecht kan. en dat gebeurde in. professor Patrick Santens, UGENT, Belgie gaf een presentatie tijdens een afasieconferentie in november 2012. in januari 2013 stuurde ik professor Santens, UZG Belgie een mail met de vraag of verbetering bij afasie neurologisch meetbaar is. zie de betreffende mail voor de reactie van professor Santens en vervolgcontact. inmiddels ben ik met 5 van mijn clienten voor onderzoek en consultatie naar UZG Belgie geweest. aan een dergelijk bezoek gaat de nodige organisatie vooraf. het is een hele onderneming. vooral voor de client en partner/mantelzorger. naast mijzelf, de client en de partner, adviseer ik hen een vertrouwenspersoon van client mee te laten gaan ivm de indrukwekkende ervaringen van onderzoek en consultatie om daarover met een niet‐zorgverlener later van gedachten te kunnen wisselen. dit is een geslaagde formule. de bezoeken worden als waardevol aanvullend op de logopedische  behandeling ervaren.
dan kom ik nu op het punt waarmee ik het niet eens ben dat o.a. deze bezoeken, die ik heb opgevoerd bij 'overige activiteiten' niet in punten worden geaccepteerd. de afgelopen vijf jaren heb ik mij gespecialiseerd als afasietherapie. ik ben géén 'afasietherapeut'. om kwaliteit te levere duren de behandelingen bij afasie 60 minuten, ik deklareer bij het ziekenfonds 30 minuten. de clienten zijn hiervan op de hoogte. de activiteiten en verzoeken van aansluiten bij kringen zijn niet gehonoreerd. kunt u het mij kwalijk nemen dat ik, in het belang van de client, een weg heb gevonden die voor de client een waardevolle aanvulling levert op de logopedische behandeling zoals ik die heb ontwikkeld: een combinatie op het niveau van zowel stoornis als participatie hetgeen volledig voldoet aan de wens van de clienten?
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 5/35
Van :K. Verkleij <K.Verkleij@nvlf.nl> Onderwerp :Automatisch antwoord: herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015­2020 Aan :Marianne Heijden <maevanderheijden@online.nl>
Van :Marianne Heijden <maevanderheijden@online.nl> Onderwerp :Re: herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015­2020 Aan :K. Verkleij <K.Verkleij@nvlf.nl> Cc :Inge Broers­Jansen <inge.broers­jansen@cz.nl>, Simone deKok <simone.dekok@gmail.com>,
de visie en het behandelprogramma staan beschreven in 'THE BOX transparant' het boek dat beschouwd wordt als behandelmateriaal voor clienten. ik denk dat het niet goed is gelezen.
in de loop van de dag ga ik u, zoals afgesproken, bellen.
in bijlagen diverse documenten ter verduidelijking van mijn betoog.
met vriendelijk groet, hoogachtend,
M.A.E.(Marianne) van der Heijden  logopediste  Dries 19 6691 AA Gendt tel 06‐24927210 www.logopediebeeldendevormgeving.eu http://afasie­therapie.blogspot.nl M.A.E.(Marianne) van der Heijden  logopediste  Dries 19 6691 AA Gendt tel 0481‐424245 www.logopediebeeldendevormgeving.eu
do 08 okt 2015 17:13
  Hartelijk dank voor uw email. Ik ben afwezig tot maandag 12 oktober.   Met vriendelijke groet, Karin Verkleij Beleidsondersteuner Kwaliteit & Deskundigheidsbevordering
do 08 okt 2015 17:09
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 6/35
Maartje <maartje.berndsen@hotmail.com>, Hannelore van der Velden <hannelore.vandervelden@planet.nl>, joshelma15@live.nl, carien­cremers <cariencremers@hotmail.com>, onthechten <onthechten@gmail.com>, De Letter Miet <miet.deletter@ugent.be>, patrick santens <patrick.santens@ugent.be> dag mevrouw Verkleij, dank voor uw reactie. de zin 'u stelde geen prijs op deze uitleg' is een verkeerde interpretatie. ik ben op de hoogte. ging ervan uit dat u de beoordelingen doet. een verkeerde conclusie. dank voor uw tijd en advies. succes met het ontwikkelen van criteria die ruimte laten voor nieuwe initiatieven. vriendelijke groet, hoogachtend, Marianne van der Heijden
Van: "K. Verkleij" <K.Verkleij@nvlf.nl> Aan: "Marianne Heijden" <maevanderheijden@online.nl> Verzonden: Donderdag 8 oktober 2015 16:50:44 Onderwerp: RE: herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015­2020 Geachte mevrouw Van der Heijden,   Zojuist spraken wij elkaar aan de telefoon.   Ik heb getracht  u uit te leggen hoe het systeem van herregistratie voor logopedisten bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) in zijn werk gaat. U stelde geen prijs op deze uitleg omdat u aangaf daarvan reeds op de hoogte te zijn.   Onderstaand kort toch even de van belang zijnde zaken.   De kwaliteitscriteria voor logopedisten zijn vastgesteld door de NVLF. Dit gebeurt iedere 5 jaar. Voorafgaand aan deze vaststelling vinden consultatierondes plaats onder de leden. Uiteindelijk worden de criteria goedgekeurd door Ledenraad en Verenigingsbestuur van de NVLF. Voor iedere logopedist is het van belang om zich tenminste eens in de 5 jaar te herregistreren om kwaliteitsgeregistreerd te blijven. Zo eisen zorgverzekeraars onder meer dat zorgverleners kwaliteitsgeregistreerd zijn alvorens zij contracten aangaan. De beoordeling van een dossier van een geregistreerde vindt plaats door een onafhankelijke commissie bij KP. Ik kan u geen namen van individuele beoordelaars verstrekken, zoals u vroeg. U dient bij uw herregistratie te toetsen aan de geldende criteria.  Wanneer u daaraan niet kunt voldoen, kunt u niet herregistreren.  Een dergelijke afwijzing is geen inhoudelijke afwijzing van de door u verrichte activiteiten maar betreft een toetsing van uw activiteiten aan de criteria voor herregistratie.  Voor geregistreerden is er een
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 7/35
mogelijkheid om dan gebruik te maken van een dispensatie­ of herintredersregeling om een tijdelijke kwaliteitsregistratie te verkrijgen. Wellicht is dit voor u een optie? Meer informatie: link.   Indien u het niet eens bent met een beslissing van KP kunt u bezwaar en eventueel beroep indienen. Op de website www.accreditatie.nu kunt u teruglezen hoe dit in zijn werk gaat. In artikel 8 en 9 staan de bezwaar en beroepsprocedure vermeld. Zie: http://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/PDF/Registratiebesluit%202006.pdf   Het spijt mij zeer dat u met andere verwachtingen contact met mij op nam en ik vertrouw u hiermee van dienst te zijn.     Met vriendelijke groet,   Karin Verkleij Beleidsondersteuner Kwaliteit & Deskundigheidsbevordering   Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie   T:  0348­457086 E: k.verkleij@nvlf.nl     De informatie verzonden met deze e­mail is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De NVLF staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e­mail, noch voor een  tijdige ontvangst daarvan. Discussie Veelgestelde vragen          
NVLF | Postbus 75 | 3440 AB | Woerden | www.logopedie.nl | KvK Rotterdam 40464115     ­­­­­Oorspronkelijk bericht­­­­Van: Marianne Heijden [mailto:maevanderheijden@online.nl]  Verzonden: donderdag 8 oktober 2015 11:25 Aan: K. Verkleij <K.Verkleij@nvlf.nl>
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 8/35
CC: onthechten <onthechten@gmail.com>; Simone deKok <simone.dekok@gmail.com>; joshelma15@live.nl; Hannelore vanderVelden <hannelore.vandervelden@planet.nl>; hannelore <h.v.d.velden@dehoogstraat.nl>; Maartje <maartje.berndsen@hotmail.com>; De Letter Miet <miet.deletter@ugent.be>; patrick santens <patrick.santens@ugent.be>; cariencremers <carien­cremers@hotmail.com> Onderwerp: herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015­2020   mail 1 van 2 betreft herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015­2020   geachte mevrouw Verkleij,   voorafaangaand aan het telefoongesprek vandaag doe ik u informatie toekomen aangaande de door mij ondernomen activiteiten die bij aanvraag herregistratie kwaliteitsregister niet zijn gehonoreerd. het betreft 'deskundigheidsbevordering overige'.   dit jaar ben ik 40 jaar logopedist. vrijgevestigd in kleine dorpen heb ik mij op zoveel mogelijk terreinen: stoornissen, onderzoek in eigen praktijk, beeldende vormgeving ter ondersteunig van de logopedische behandeling, betreffende de praktische uitvoering van het beroep van logopedist, bijgeschoold. ik heb twee partners gehad. van een partner ben ik gescheiden, de andere partner is in 2010 overleden. in 2007 ben ik ernstig ziek geweest o.a. een ziekenhuisopname van 30 dagen tijdens welke twee operaties. ik ben daarvan volledig hersteld. ik heb een zoon en een dochter, twee kleindochters en twee kleinzonen. waarom deze persoonlijke info vraagt u zich misschien af. mijn visie is dat een mens meer is dan het beroep dat hij/zij uitoefent. ik neem al mijn ervaringen mee in het beroep van logopedist. in 1975 studeerde ik af als logopedist. sinds 1983 ben ik zelfstandig ondernemer, sinds 1985 volledig zelfstandig. 40 jaar logopedie heeft vele ups en downs gekend. als het tegen zat dacht ik: 'denk opnieuw'. en ik zocht en vond creatieve oplossingen om het hoofd boven water te houden. naast de werkzaamheden in mijn eigen praktijk heb ik in diverse logopediepraktijken waargenomen. vooral uit nieuwsgierigheid of werkwijze en clientenaanbod wel dan niet zouden verschillen. ook heb ik als boekbinder in een drukkerij gewerkt gedurende perioden dat het rustig was in de praktijk. altijd freelance, nooit in dienstverband.   inmiddels ben ik 63 en single. de laatste jaren komen alleen volwassenen voor logopedische behandeling op mijn weg. zijnde oma laat ik de behandeling van kinderen graag over aan jonge collega's. afasie heeft altijd een bijzondere plaats in mijn hart gehad. alle fascetten van de spraak en de taal komen bij elkaar. ik zie het als een uitdaging. toen medio 2010 een persoon, 48 jaar oud, jong gezin, met een zeer ernstige globale afasie op mijn weg kwam ben ik mij via scholing gaan verdiepen. de creatieve vaardigheden die ik parallel aan het beroep van logopedist heb ontwikkeld komen me goed van pas. ook probeerde ik me aan te sluiten bij een neurologische kring. de mail aan u d.d. 27 juni 2011 is een van de bijlagen evenals de reacties van afwijzing door de kringen en zelfs geen enkele reactie op een oproep door Nicole Junger zoals u in haar mail kunt lezen. ik ben er niet de persoon naar dan op te geven. ik vertrouw erop in een dergelijke situatie dat er personen op mijn weg zullen komen waar ik met mijn vragen betreffende het verbeteren van mijn vaardigeheden als logopedist ten aanzien van de behandeling bij afasie terecht kan. en dat gebeurde in. professor Patrick Santens, UGENT, Belgie gaf een
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 9/35
presentatie tijdens een afasieconferentie in november 2012. in januari 2013 stuurde ik professor Santens, UZG Belgie een mail met de vraag of verbetering bij afasie neurologisch meetbaar is. zie de betreffende mail voor de reactie van professor Santens en vervolgcontact. inmiddels ben ik met 5 van mijn clienten voor onderzoek en consultatie naar UZG Belgie geweest. aan een dergelijk bezoek gaat de nodige organisatie vooraf. het is een hele onderneming. vooral voor de client en partner/mantelzorger. naast mijzelf, de client en de partner, adviseer ik hen een vertrouwenspersoon van client mee te laten gaan ivm de indrukwekkende ervaringen van onderzoek en consultatie om daarover met een niet­zorgverlener later van gedachten te kunnen wisselen. dit is een geslaagde formule. de bezoeken worden als waardevol aanvullend op de logopedische  behandeling ervaren.   dan kom ik nu op het punt waarmee ik het niet eens ben dat o.a. deze bezoeken, die ik heb opgevoerd bij 'overige activiteiten' niet in punten worden geaccepteerd. de afgelopen vijf jaren heb ik mij gespecialiseerd als afasietherapie. ik ben géén 'afasietherapeut'. om kwaliteit te levere duren de behandelingen bij afasie 60 minuten, ik deklareer bij het ziekenfonds 30 minuten. de clienten zijn hiervan op de hoogte. de activiteiten en verzoeken van aansluiten bij kringen zijn niet gehonoreerd. kunt u het mij kwalijk nemen dat ik, in het belang van de client, een weg heb gevonden die voor de client een waardevolle aanvulling levert op de logopedische behandeling zoals ik die heb ontwikkeld: een combinatie op het niveau van zowel stoornis als participatie hetgeen volledig voldoet aan de wens van de clienten? de visie en het behandelprogramma staan beschreven in 'THE BOX transparant' het boek dat beschouwd wordt als behandelmateriaal voor clienten. ik denk dat het niet goed is gelezen.   in de loop van de dag ga ik u, zoals afgesproken, bellen.   in bijlagen diverse documenten ter verduidelijking van mijn betoog.   met vriendelijk groet, hoogachtend,       M.A.E.(Marianne) van der Heijden logopediste Dries 19 6691 AA Gendt tel 06­24927210 www.logopediebeeldendevormgeving.eu http://afasie­therapie.blogspot.nl   M.A.E.(Marianne) van der Heijden logopediste Dries 19 6691 AA Gendt tel 0481­424245 www.logopediebeeldendevormgeving.eu
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 10/35
Van :K. Verkleij <K.Verkleij@nvlf.nl> Onderwerp :RE: herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015­2020 Aan :'Marianne Heijden' <maevanderheijden@online.nl>
do 08 okt 2015 16:50
Geachte mevrouw Van der Heijden,   Zojuist spraken wij elkaar aan de telefoon.   Ik heb getracht  u uit te leggen hoe het systeem van herregistratie voor logopedisten bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) in zijn werk gaat. U stelde geen prijs op deze uitleg omdat u aangaf daarvan reeds op de hoogte te zijn.   Onderstaand kort toch even de van belang zijnde zaken.   De kwaliteitscriteria voor logopedisten zijn vastgesteld door de NVLF. Dit gebeurt iedere 5 jaar. Voorafgaand aan deze vaststelling vinden consultatierondes plaats onder de leden. Uiteindelijk worden de criteria goedgekeurd door Ledenraad en Verenigingsbestuur van de NVLF. Voor iedere logopedist is het van belang om zich tenminste eens in de 5 jaar te herregistreren om kwaliteitsgeregistreerd te blijven. Zo eisen zorgverzekeraars onder meer dat zorgverleners kwaliteitsgeregistreerd zijn alvorens zij contracten aangaan. De beoordeling van een dossier van een geregistreerde vindt plaats door een onafhankelijke commissie bij KP. Ik kan u geen namen van individuele beoordelaars verstrekken, zoals u vroeg. U dient bij uw herregistratie te toetsen aan de geldende criteria.  Wanneer u daaraan niet kunt voldoen, kunt u niet herregistreren.  Een dergelijke afwijzing is geen inhoudelijke afwijzing van de door u verrichte activiteiten maar betreft een toetsing van uw activiteiten aan de criteria voor herregistratie.  Voor geregistreerden is er een mogelijkheid om dan gebruik te maken van een dispensatie­ of herintredersregeling om een tijdelijke kwaliteitsregistratie te verkrijgen. Wellicht is dit voor u een optie? Meer informatie: link.   Indien u het niet eens bent met een beslissing van KP kunt u bezwaar en eventueel beroep indienen. Op de website www.accreditatie.nu kunt u teruglezen hoe dit in zijn werk gaat. In artikel 8 en 9 staan de bezwaar en beroepsprocedure vermeld. Zie: http://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/PDF/Registratiebesluit%202006.pdf   Het spijt mij zeer dat u met andere verwachtingen contact met mij op nam en ik vertrouw u hiermee van dienst te zijn.     Met vriendelijke groet,   Karin Verkleij Beleidsondersteuner Kwaliteit & Deskundigheidsbevordering   Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie   T:  0348­457086
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 11/35
E: k.verkleij@nvlf.nl     De informatie verzonden met deze e­mail is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De NVLF staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e­mail, noch voor een  tijdige ontvangst daarvan. Discussie Veelgestelde vragen             NVLF | Postbus 75 | 3440 AB | Woerden | www.logopedie.nl | KvK Rotterdam 40464115     ­­­­­Oorspronkelijk bericht­­­­Van: Marianne Heijden [mailto:maevanderheijden@online.nl]  Verzonden: donderdag 8 oktober 2015 11:25 Aan: K. Verkleij <K.Verkleij@nvlf.nl> CC: onthechten <onthechten@gmail.com>; Simone deKok <simone.dekok@gmail.com>; joshelma15@live.nl; Hannelore vanderVelden <hannelore.vandervelden@planet.nl>; hannelore <h.v.d.velden@dehoogstraat.nl>; Maartje <maartje.berndsen@hotmail.com>; De Letter Miet <miet.deletter@ugent.be>; patrick santens <patrick.santens@ugent.be>; cariencremers <carien­cremers@hotmail.com> Onderwerp: herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015­2020   mail 1 van 2 betreft herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015­2020   geachte mevrouw Verkleij,   voorafaangaand aan het telefoongesprek vandaag doe ik u informatie toekomen aangaande de door mij ondernomen activiteiten die bij aanvraag herregistratie kwaliteitsregister niet zijn gehonoreerd. het betreft 'deskundigheidsbevordering overige'.   dit jaar ben ik 40 jaar logopedist. vrijgevestigd in kleine dorpen heb ik mij op zoveel mogelijk terreinen: stoornissen, onderzoek in eigen praktijk, beeldende vormgeving ter ondersteunig van de logopedische behandeling, betreffende de praktische uitvoering van het beroep van logopedist, bijgeschoold. ik heb twee partners gehad. van een partner ben ik gescheiden, de andere partner is in 2010 overleden. in 2007 ben ik ernstig ziek geweest o.a. een ziekenhuisopname van 30 dagen tijdens welke twee operaties. ik ben daarvan volledig hersteld. ik heb een zoon en een dochter, twee kleindochters en twee kleinzonen. waarom deze persoonlijke info vraagt u zich misschien af. mijn visie is dat een mens meer is dan het beroep dat hij/zij uitoefent.
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 12/35
ik neem al mijn ervaringen mee in het beroep van logopedist. in 1975 studeerde ik af als logopedist. sinds 1983 ben ik zelfstandig ondernemer, sinds 1985 volledig zelfstandig. 40 jaar logopedie heeft vele ups en downs gekend. als het tegen zat dacht ik: 'denk opnieuw'. en ik zocht en vond creatieve oplossingen om het hoofd boven water te houden. naast de werkzaamheden in mijn eigen praktijk heb ik in diverse logopediepraktijken waargenomen. vooral uit nieuwsgierigheid of werkwijze en clientenaanbod wel dan niet zouden verschillen. ook heb ik als boekbinder in een drukkerij gewerkt gedurende perioden dat het rustig was in de praktijk. altijd freelance, nooit in dienstverband.   inmiddels ben ik 63 en single. de laatste jaren komen alleen volwassenen voor logopedische behandeling op mijn weg. zijnde oma laat ik de behandeling van kinderen graag over aan jonge collega's. afasie heeft altijd een bijzondere plaats in mijn hart gehad. alle fascetten van de spraak en de taal komen bij elkaar. ik zie het als een uitdaging. toen medio 2010 een persoon, 48 jaar oud, jong gezin, met een zeer ernstige globale afasie op mijn weg kwam ben ik mij via scholing gaan verdiepen. de creatieve vaardigheden die ik parallel aan het beroep van logopedist heb ontwikkeld komen me goed van pas. ook probeerde ik me aan te sluiten bij een neurologische kring. de mail aan u d.d. 27 juni 2011 is een van de bijlagen evenals de reacties van afwijzing door de kringen en zelfs geen enkele reactie op een oproep door Nicole Junger zoals u in haar mail kunt lezen. ik ben er niet de persoon naar dan op te geven. ik vertrouw erop in een dergelijke situatie dat er personen op mijn weg zullen komen waar ik met mijn vragen betreffende het verbeteren van mijn vaardigeheden als logopedist ten aanzien van de behandeling bij afasie terecht kan. en dat gebeurde in. professor Patrick Santens, UGENT, Belgie gaf een presentatie tijdens een afasieconferentie in november 2012. in januari 2013 stuurde ik professor Santens, UZG Belgie een mail met de vraag of verbetering bij afasie neurologisch meetbaar is. zie de betreffende mail voor de reactie van professor Santens en vervolgcontact. inmiddels ben ik met 5 van mijn clienten voor onderzoek en consultatie naar UZG Belgie geweest. aan een dergelijk bezoek gaat de nodige organisatie vooraf. het is een hele onderneming. vooral voor de client en partner/mantelzorger. naast mijzelf, de client en de partner, adviseer ik hen een vertrouwenspersoon van client mee te laten gaan ivm de indrukwekkende ervaringen van onderzoek en consultatie om daarover met een niet­zorgverlener later van gedachten te kunnen wisselen. dit is een geslaagde formule. de bezoeken worden als waardevol aanvullend op de logopedische  behandeling ervaren.   dan kom ik nu op het punt waarmee ik het niet eens ben dat o.a. deze bezoeken, die ik heb opgevoerd bij 'overige activiteiten' niet in punten worden geaccepteerd. de afgelopen vijf jaren heb ik mij gespecialiseerd als afasietherapie. ik ben géén 'afasietherapeut'. om kwaliteit te levere duren de behandelingen bij afasie 60 minuten, ik deklareer bij het ziekenfonds 30 minuten. de clienten zijn hiervan op de hoogte. de activiteiten en verzoeken van aansluiten bij kringen zijn niet gehonoreerd. kunt u het mij kwalijk nemen dat ik, in het belang van de client, een weg heb gevonden die voor de client een waardevolle aanvulling levert op de logopedische behandeling zoals ik die heb ontwikkeld: een combinatie op het niveau van zowel stoornis als participatie hetgeen volledig voldoet aan de wens van de clienten? de visie en het behandelprogramma staan beschreven in 'THE BOX transparant' het boek dat beschouwd wordt als behandelmateriaal voor clienten. ik denk dat het niet goed is gelezen.
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 13/35
Van :Marianne Heijden <maevanderheijden@online.nl> Onderwerp :Re: herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015­2020 Aan :Hannelore van der Velden <hannelore.vandervelden@planet.nl> Cc :Simone deKok <simone.dekok@gmail.com>, onthechten <onthechten@gmail.com>, joshelma15@live.nl, Maartje <maartje.berndsen@hotmail.com>, patrick santens <patrick.santens@ugent.be>, De Letter Miet <miet.deletter@ugent.be>, carien­cremers <carien­cremers@hotmail.com>
in de loop van de dag ga ik u, zoals afgesproken, bellen.   in bijlagen diverse documenten ter verduidelijking van mijn betoog.   met vriendelijk groet, hoogachtend,       M.A.E.(Marianne) van der Heijden logopediste Dries 19 6691 AA Gendt tel 06­24927210 www.logopediebeeldendevormgeving.eu http://afasie­therapie.blogspot.nl   M.A.E.(Marianne) van der Heijden logopediste Dries 19 6691 AA Gendt tel 0481­424245 www.logopediebeeldendevormgeving.eu
do 08 okt 2015 15:34
dag Hannelore, wat buitengewoon sympathiek van je, deze lovende woorden. je bent in zoverre 'op tijd' dat ik zojuist je mail heb door gestuurd naar mevrouw Verkleij en mevrouw Broers, inkoper CZ. het telefoongesprek komt nog vanmiddag. mevrouw Verkleij mailde dat ze onvoldoende tijd heeft alles door te nemen. ik zal haar voorstellen het uit te stellen zodat ook zij zich kan voorbereiden. ik weet dat de afasieconferentie is maar ik voel me niet welkom. ik hou me verre van negatieve energie en probeer dicht bij mezelf te blijven. ik praat niet alleen voor mezelf. vooral voor de logopedie van de toekomst. de logopedist van vandaag die 40 is is over 20 jaar 60. nu hebben 30.000 mensen in Nederland afasie. hoeveel daarvan bevinden zich in de thuissituatie zonder hulp. clienten worden uit revalidatiecentra naar
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 14/35
huis gestuurd met de boodschap: zoek maar een logopedist. de vrije vestiging heeft logopedisten nodig die moeten kunnen leren wat afasie is. hoe ermee omgaan. ziekenhuis, revalidatiecentrum, vrije vestiging: totaal andere situaties voor de client. hoeveel clienten zitten er met afasie thuis over 20 jaar? je kent vast professor Damsté. hij heeft op zijn site staan dat, waar nodig, van het protocol moet durven worden afgeweken. ik wens ook jou heel veel succes. en ik hou je op de hoogte van de mooie dingen die ik onderneem. inmiddels vormt zich een extramuraal team bestaande uit de huisarts, een onafhankelijk individueel clientondersteuner, een gerontoloog‐logopedist, een fysiotherapeut, een creatief therapeut en mijzelf. de client staat centraal en maakt eigen keuzes.
nogmaals hartelijk dank voor je steun en vertrouwen. Marianne
‐‐‐‐‐ Oorspronkelijk bericht ‐‐‐‐Van: "Hannelore van der Velden" <hannelore.vandervelden@planet.nl> Aan: "Marianne Heijden" <maevanderheijden@online.nl> Verzonden: Donderdag 8 oktober 2015 14:43:26 Onderwerp: RE: herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015‐2020
Hoi Marianne, Hopelijk ben ik nog op tijd met mijn bericht. Als het je helpt, mag je van mij onderstaand bericht gebruiken in je telefonisch overleg met mw. Verkleij. Succes! Hannelore PS Ik ben morgen op het afasieconges. Misschien zie ik je dan.
‐‐‐‐‐Oorspronkelijk bericht‐‐‐‐Van: Hannelore van der Velden [mailto:hannelore.vandervelden@planet.nl]  Verzonden: donderdag 8 oktober 2015 14:41 Aan: 'Marianne Heijden' <maevanderheijden@online.nl> Onderwerp: RE: herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015‐2020
Beste Marianne,
Wat vervelend dat het zo lastig is om de erkenning te krijgen die je werk verdient, en om aansluiting te vinden bij het afasiewerkveld. Jouw werkwijze is wellicht niet‐alledaags, wellicht niet 100% volgens de richtlijnen. Dat bedoel ik niet verkeerd, maar het is lastig geworden voor logopedisten om zich te verdiepen in out‐of‐the‐boxwerkwijzen, omdat we in het afasiewerkveld zo gehouden zijn aan protocollen en richtlijnen. Ik had dat misschien ook moeilijk gevonden als ik niet bij je had stagegelopen. Tijdens mijn stage, echter, heb ik gezien en geleerd hoe je in jouw werk met afasiecliënten jouw cliënt centraal stelt, holistisch te werk gaat en dat je onderliggende klinische redenering goed theoretisch onderbouwd is. Ik hoop van harte dat het je alsnog lukt om aansluiting te vinden bij
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 15/35
een groep afasietherapeuten om van beide 'werelden' te kunnen kennisnemen. In die zin zou ik je aanbevelen om voor je afasiecliënten nauw samen te werken met het afasieteam in Nijmegen. Op die manier kan je samen met dat team verdere expertise opbouwen, zoals wij dat vanuit Utrecht ook doen met eerstelijnslogopedisten in de regio.  Ik realiseer me dat dit waarschijnlijk niet bijdraagt aan je herregistratie.  Misschien dat je je medewerking aan mijn scriptie nog op kunt voeren (onder: 'deelname aan onderzoek'?), en jouw eindopdracht van je afasiecursus.  Meer kan ik helaas niet voor je betekenen.
Veel succes!
Met hartelijke groet, Hannelore van der Velden Coördinator Afasieteam De Hoogstraat Revalidatie
‐‐‐‐‐Oorspronkelijk bericht‐‐‐‐Van: Marianne Heijden [mailto:maevanderheijden@online.nl]  Verzonden: donderdag 8 oktober 2015 11:25 Aan: K. Verkleij <k.verkleij@nvlf.nl> CC: onthechten <onthechten@gmail.com>; Simone deKok <simone.dekok@gmail.com>; joshelma15@live.nl; Hannelore vanderVelden <hannelore.vandervelden@planet.nl>; hannelore <h.v.d.velden@dehoogstraat.nl>; Maartje <maartje.berndsen@hotmail.com>; De Letter Miet <miet.deletter@ugent.be>; patrick santens <patrick.santens@ugent.be>; carien‐cremers <carien‐cremers@hotmail.com> Onderwerp: herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015‐2020
mail 1 van 2 betreft herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015‐2020
geachte mevrouw Verkleij,
voorafaangaand aan het telefoongesprek vandaag doe ik u informatie toekomen aangaande de door mij ondernomen activiteiten die bij aanvraag herregistratie kwaliteitsregister niet zijn gehonoreerd. het betreft 'deskundigheidsbevordering overige'.
dit jaar ben ik 40 jaar logopedist. vrijgevestigd in kleine dorpen heb ik mij op zoveel mogelijk terreinen: stoornissen, onderzoek in eigen praktijk, beeldende vormgeving ter ondersteunig van de logopedische behandeling, betreffende de praktische uitvoering van het beroep van logopedist, bijgeschoold. ik heb twee partners gehad. van een partner ben ik gescheiden, de andere partner is in 2010 overleden. in 2007 ben ik ernstig ziek geweest o.a. een ziekenhuisopname van 30 dagen tijdens welke twee operaties. ik ben daarvan volledig hersteld. ik heb een zoon en een dochter, twee kleindochters en twee kleinzonen. waarom
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 16/35
deze persoonlijke info vraagt u zich misschien af. mijn visie is dat een mens meer is dan het beroep dat hij/zij uitoefent. ik neem al mijn ervaringen mee in het beroep van logopedist. in 1975 studeerde ik af als logopedist. sinds 1983 ben ik zelfstandig ondernemer, sinds 1985 volledig zelfstandig. 40 jaar logopedie heeft vele ups en downs gekend. als het tegen zat dacht ik: 'denk opnieuw'. en ik zocht en vond creatieve oplossingen om het hoofd boven water te houden. naast de werkzaamheden in mijn eigen praktijk heb ik in diverse logopediepraktijken waargenomen. vooral uit nieuwsgierigheid of werkwijze en clientenaanbod wel dan niet zouden verschillen. ook heb ik als boekbinder in een drukkerij gewerkt gedurende perioden dat het rustig was in de praktijk. altijd freelance, nooit in dienstverband.
inmiddels ben ik 63 en single. de laatste jaren komen alleen volwassenen voor logopedische behandeling op mijn weg. zijnde oma laat ik de behandeling van kinderen graag over aan jonge collega's. afasie heeft altijd een bijzondere plaats in mijn hart gehad. alle fascetten van de spraak en de taal komen bij elkaar. ik zie het als een uitdaging. toen medio 2010 een persoon, 48 jaar oud, jong gezin, met een zeer ernstige globale afasie op mijn weg kwam ben ik mij via scholing gaan verdiepen. de creatieve vaardigheden die ik parallel aan het beroep van logopedist heb ontwikkeld komen me goed van pas. ook probeerde ik me aan te sluiten bij een neurologische kring. de mail aan u d.d. 27 juni 2011 is een van de bijlagen evenals de reacties van afwijzing door de kringen en zelfs geen enkele reactie op een oproep door Nicole Junger zoals u in haar mail kunt lezen. ik ben er niet de persoon naar dan op te geven. ik vertrouw erop in een dergelijke situatie dat er personen op mijn weg zullen komen waar ik met mijn vragen betreffende het verbeteren van mijn vaardigeheden als logopedist ten aanzien van de behandeling bij afasie terecht kan. en dat gebeurde in. professor Patrick Santens, UGENT, Belgie gaf een presentatie tijdens een afasieconferentie in november 2012. in januari 2013 stuurde ik professor Santens, UZG Belgie een mail met de vraag of verbetering bij afasie neurologisch meetbaar is. zie de betreffende mail voor de reactie van professor Santens en vervolgcontact. inmiddels ben ik met 5 van mijn clienten voor onderzoek en consultatie naar UZG Belgie geweest. aan een dergelijk bezoek gaat de nodige organisatie vooraf. het is een hele onderneming. vooral voor de client en partner/mantelzorger. naast mijzelf, de client en de partner, adviseer ik hen een vertrouwenspersoon van client mee te laten gaan ivm de indrukwekkende ervaringen van onderzoek en consultatie om daarover met een niet‐zorgverlener later van gedachten te kunnen wisselen. dit is een geslaagde formule. de bezoeken worden als waardevol aanvullend op de logopedische  behandeling ervaren.
dan kom ik nu op het punt waarmee ik het niet eens ben dat o.a. deze bezoeken, die ik heb opgevoerd bij 'overige activiteiten' niet in punten worden geaccepteerd. de afgelopen vijf jaren heb ik mij gespecialiseerd als afasietherapie. ik ben géén 'afasietherapeut'. om kwaliteit te levere duren de behandelingen bij afasie 60 minuten, ik deklareer bij het ziekenfonds 30 minuten. de clienten zijn hiervan op
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 17/35
Van :Marianne Heijden <maevanderheijden@online.nl> Onderwerp :Fwd: herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015­2020 Aan :K. Verkleij <k.verkleij@nvlf.nl> Cc :Inge Broers­Jansen <inge.broers­jansen@cz.nl>
de hoogte. de activiteiten en verzoeken van aansluiten bij kringen zijn niet gehonoreerd. kunt u het mij kwalijk nemen dat ik, in het belang van de client, een weg heb gevonden die voor de client een waardevolle aanvulling levert op de logopedische behandeling zoals ik die heb ontwikkeld: een combinatie op het niveau van zowel stoornis als participatie hetgeen volledig voldoet aan de wens van de clienten? de visie en het behandelprogramma staan beschreven in 'THE BOX transparant' het boek dat beschouwd wordt als behandelmateriaal voor clienten. ik denk dat het niet goed is gelezen.
in de loop van de dag ga ik u, zoals afgesproken, bellen.
in bijlagen diverse documenten ter verduidelijking van mijn betoog.
met vriendelijk groet, hoogachtend,
M.A.E.(Marianne) van der Heijden  logopediste  Dries 19 6691 AA Gendt tel 06‐24927210 www.logopediebeeldendevormgeving.eu http://afasie­therapie.blogspot.nl M.A.E.(Marianne) van der Heijden  logopediste  Dries 19 6691 AA Gendt tel 0481‐424245 www.logopediebeeldendevormgeving.eu
do 08 okt 2015 15:16
aanvullende info
‐‐‐‐‐ Doorgestuurd bericht ‐‐‐‐Van: "Hannelore van der Velden" <hannelore.vandervelden@planet.nl> Aan: "Marianne Heijden" <maevanderheijden@online.nl> Verzonden: Donderdag 8 oktober 2015 14:43:26 Onderwerp: RE: herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015‐2020
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 18/35
Hoi Marianne, Hopelijk ben ik nog op tijd met mijn bericht. Als het je helpt, mag je van mij onderstaand bericht gebruiken in je telefonisch overleg met mw. Verkleij. Succes! Hannelore PS Ik ben morgen op het afasieconges. Misschien zie ik je dan.
‐‐‐‐‐Oorspronkelijk bericht‐‐‐‐Van: Hannelore van der Velden [mailto:hannelore.vandervelden@planet.nl]  Verzonden: donderdag 8 oktober 2015 14:41 Aan: 'Marianne Heijden' <maevanderheijden@online.nl> Onderwerp: RE: herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015‐2020
Beste Marianne,
Wat vervelend dat het zo lastig is om de erkenning te krijgen die je werk verdient, en om aansluiting te vinden bij het afasiewerkveld. Jouw werkwijze is wellicht niet‐alledaags, wellicht niet 100% volgens de richtlijnen. Dat bedoel ik niet verkeerd, maar het is lastig geworden voor logopedisten om zich te verdiepen in out‐of‐the‐boxwerkwijzen, omdat we in het afasiewerkveld zo gehouden zijn aan protocollen en richtlijnen. Ik had dat misschien ook moeilijk gevonden als ik niet bij je had stagegelopen. Tijdens mijn stage, echter, heb ik gezien en geleerd hoe je in jouw werk met afasiecliënten jouw cliënt centraal stelt, holistisch te werk gaat en dat je onderliggende klinische redenering goed theoretisch onderbouwd is. Ik hoop van harte dat het je alsnog lukt om aansluiting te vinden bij een groep afasietherapeuten om van beide 'werelden' te kunnen kennisnemen. In die zin zou ik je aanbevelen om voor je afasiecliënten nauw samen te werken met het afasieteam in Nijmegen. Op die manier kan je samen met dat team verdere expertise opbouwen, zoals wij dat vanuit Utrecht ook doen met eerstelijnslogopedisten in de regio.  Ik realiseer me dat dit waarschijnlijk niet bijdraagt aan je herregistratie.  Misschien dat je je medewerking aan mijn scriptie nog op kunt voeren (onder: 'deelname aan onderzoek'?), en jouw eindopdracht van je afasiecursus.  Meer kan ik helaas niet voor je betekenen.
Veel succes!
Met hartelijke groet, Hannelore van der Velden Coördinator Afasieteam De Hoogstraat Revalidatie
‐‐‐‐‐Oorspronkelijk bericht‐‐‐‐Van: Marianne Heijden [mailto:maevanderheijden@online.nl]  Verzonden: donderdag 8 oktober 2015 11:25
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 19/35
Aan: K. Verkleij <k.verkleij@nvlf.nl> CC: onthechten <onthechten@gmail.com>; Simone deKok <simone.dekok@gmail.com>; joshelma15@live.nl; Hannelore vanderVelden <hannelore.vandervelden@planet.nl>; hannelore <h.v.d.velden@dehoogstraat.nl>; Maartje <maartje.berndsen@hotmail.com>; De Letter Miet <miet.deletter@ugent.be>; patrick santens <patrick.santens@ugent.be>; carien‐cremers <carien‐cremers@hotmail.com> Onderwerp: herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015‐2020
mail 1 van 2 betreft herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015‐2020
geachte mevrouw Verkleij,
voorafaangaand aan het telefoongesprek vandaag doe ik u informatie toekomen aangaande de door mij ondernomen activiteiten die bij aanvraag herregistratie kwaliteitsregister niet zijn gehonoreerd. het betreft 'deskundigheidsbevordering overige'.
dit jaar ben ik 40 jaar logopedist. vrijgevestigd in kleine dorpen heb ik mij op zoveel mogelijk terreinen: stoornissen, onderzoek in eigen praktijk, beeldende vormgeving ter ondersteunig van de logopedische behandeling, betreffende de praktische uitvoering van het beroep van logopedist, bijgeschoold. ik heb twee partners gehad. van een partner ben ik gescheiden, de andere partner is in 2010 overleden. in 2007 ben ik ernstig ziek geweest o.a. een ziekenhuisopname van 30 dagen tijdens welke twee operaties. ik ben daarvan volledig hersteld. ik heb een zoon en een dochter, twee kleindochters en twee kleinzonen. waarom deze persoonlijke info vraagt u zich misschien af. mijn visie is dat een mens meer is dan het beroep dat hij/zij uitoefent. ik neem al mijn ervaringen mee in het beroep van logopedist. in 1975 studeerde ik af als logopedist. sinds 1983 ben ik zelfstandig ondernemer, sinds 1985 volledig zelfstandig. 40 jaar logopedie heeft vele ups en downs gekend. als het tegen zat dacht ik: 'denk opnieuw'. en ik zocht en vond creatieve oplossingen om het hoofd boven water te houden. naast de werkzaamheden in mijn eigen praktijk heb ik in diverse logopediepraktijken waargenomen. vooral uit nieuwsgierigheid of werkwijze en clientenaanbod wel dan niet zouden verschillen. ook heb ik als boekbinder in een drukkerij gewerkt gedurende perioden dat het rustig was in de praktijk. altijd freelance, nooit in dienstverband.
inmiddels ben ik 63 en single. de laatste jaren komen alleen volwassenen voor logopedische behandeling op mijn weg. zijnde oma laat ik de behandeling van kinderen graag over aan jonge collega's. afasie heeft altijd een bijzondere plaats in mijn hart gehad. alle fascetten van de spraak en de taal komen bij elkaar. ik zie het als een uitdaging. toen medio 2010 een persoon, 48 jaar oud, jong gezin, met een zeer ernstige globale afasie op mijn weg kwam ben ik mij via scholing gaan verdiepen. de creatieve vaardigheden die ik parallel aan het beroep van logopedist heb ontwikkeld komen me goed van pas. ook
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 20/35
probeerde ik me aan te sluiten bij een neurologische kring. de mail aan u d.d. 27 juni 2011 is een van de bijlagen evenals de reacties van afwijzing door de kringen en zelfs geen enkele reactie op een oproep door Nicole Junger zoals u in haar mail kunt lezen. ik ben er niet de persoon naar dan op te geven. ik vertrouw erop in een dergelijke situatie dat er personen op mijn weg zullen komen waar ik met mijn vragen betreffende het verbeteren van mijn vaardigeheden als logopedist ten aanzien van de behandeling bij afasie terecht kan. en dat gebeurde in. professor Patrick Santens, UGENT, Belgie gaf een presentatie tijdens een afasieconferentie in november 2012. in januari 2013 stuurde ik professor Santens, UZG Belgie een mail met de vraag of verbetering bij afasie neurologisch meetbaar is. zie de betreffende mail voor de reactie van professor Santens en vervolgcontact. inmiddels ben ik met 5 van mijn clienten voor onderzoek en consultatie naar UZG Belgie geweest. aan een dergelijk bezoek gaat de nodige organisatie vooraf. het is een hele onderneming. vooral voor de client en partner/mantelzorger. naast mijzelf, de client en de partner, adviseer ik hen een vertrouwenspersoon van client mee te laten gaan ivm de indrukwekkende ervaringen van onderzoek en consultatie om daarover met een niet‐zorgverlener later van gedachten te kunnen wisselen. dit is een geslaagde formule. de bezoeken worden als waardevol aanvullend op de logopedische  behandeling ervaren.
dan kom ik nu op het punt waarmee ik het niet eens ben dat o.a. deze bezoeken, die ik heb opgevoerd bij 'overige activiteiten' niet in punten worden geaccepteerd. de afgelopen vijf jaren heb ik mij gespecialiseerd als afasietherapie. ik ben géén 'afasietherapeut'. om kwaliteit te levere duren de behandelingen bij afasie 60 minuten, ik deklareer bij het ziekenfonds 30 minuten. de clienten zijn hiervan op de hoogte. de activiteiten en verzoeken van aansluiten bij kringen zijn niet gehonoreerd. kunt u het mij kwalijk nemen dat ik, in het belang van de client, een weg heb gevonden die voor de client een waardevolle aanvulling levert op de logopedische behandeling zoals ik die heb ontwikkeld: een combinatie op het niveau van zowel stoornis als participatie hetgeen volledig voldoet aan de wens van de clienten? de visie en het behandelprogramma staan beschreven in 'THE BOX transparant' het boek dat beschouwd wordt als behandelmateriaal voor clienten. ik denk dat het niet goed is gelezen.
in de loop van de dag ga ik u, zoals afgesproken, bellen.
in bijlagen diverse documenten ter verduidelijking van mijn betoog.
met vriendelijk groet, hoogachtend,
M.A.E.(Marianne) van der Heijden  logopediste  Dries 19
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 21/35
Van :Hannelore van der Velden <hannelore.vandervelden@planet.nl> Onderwerp :RE: herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015­2020 Aan :'Marianne Heijden' <maevanderheijden@online.nl>
6691 AA Gendt tel 06‐24927210 www.logopediebeeldendevormgeving.eu http://afasie­therapie.blogspot.nl M.A.E.(Marianne) van der Heijden  logopediste  Dries 19 6691 AA Gendt tel 0481‐424245 www.logopediebeeldendevormgeving.eu
do 08 okt 2015 14:43
Hoi Marianne, Hopelijk ben ik nog op tijd met mijn bericht. Als het je helpt, mag je van mij onderstaand bericht gebruiken in je telefonisch overleg met mw. Verkleij. Succes! Hannelore PS Ik ben morgen op het afasieconges. Misschien zie ik je dan.
‐‐‐‐‐Oorspronkelijk bericht‐‐‐‐Van: Hannelore van der Velden [mailto:hannelore.vandervelden@planet.nl]  Verzonden: donderdag 8 oktober 2015 14:41 Aan: 'Marianne Heijden' <maevanderheijden@online.nl> Onderwerp: RE: herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015‐2020
Beste Marianne,
Wat vervelend dat het zo lastig is om de erkenning te krijgen die je werk verdient, en om aansluiting te vinden bij het afasiewerkveld. Jouw werkwijze is wellicht niet‐alledaags, wellicht niet 100% volgens de richtlijnen. Dat bedoel ik niet verkeerd, maar het is lastig geworden voor logopedisten om zich te verdiepen in out‐of‐the‐boxwerkwijzen, omdat we in het afasiewerkveld zo gehouden zijn aan protocollen en richtlijnen. Ik had dat misschien ook moeilijk gevonden als ik niet bij je had stagegelopen. Tijdens mijn stage, echter, heb ik gezien en geleerd hoe je in jouw werk met afasiecliënten jouw cliënt centraal stelt, holistisch te werk gaat en dat je onderliggende klinische redenering goed theoretisch onderbouwd is. Ik hoop van harte dat het je alsnog lukt om aansluiting te vinden bij een groep afasietherapeuten om van beide 'werelden' te kunnen
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 22/35
kennisnemen. In die zin zou ik je aanbevelen om voor je afasiecliënten nauw samen te werken met het afasieteam in Nijmegen. Op die manier kan je samen met dat team verdere expertise opbouwen, zoals wij dat vanuit Utrecht ook doen met eerstelijnslogopedisten in de regio.  Ik realiseer me dat dit waarschijnlijk niet bijdraagt aan je herregistratie.  Misschien dat je je medewerking aan mijn scriptie nog op kunt voeren (onder: 'deelname aan onderzoek'?), en jouw eindopdracht van je afasiecursus.  Meer kan ik helaas niet voor je betekenen.
Veel succes!
Met hartelijke groet, Hannelore van der Velden Coördinator Afasieteam De Hoogstraat Revalidatie
‐‐‐‐‐Oorspronkelijk bericht‐‐‐‐Van: Marianne Heijden [mailto:maevanderheijden@online.nl]  Verzonden: donderdag 8 oktober 2015 11:25 Aan: K. Verkleij <k.verkleij@nvlf.nl> CC: onthechten <onthechten@gmail.com>; Simone deKok <simone.dekok@gmail.com>; joshelma15@live.nl; Hannelore vanderVelden <hannelore.vandervelden@planet.nl>; hannelore <h.v.d.velden@dehoogstraat.nl>; Maartje <maartje.berndsen@hotmail.com>; De Letter Miet <miet.deletter@ugent.be>; patrick santens <patrick.santens@ugent.be>; carien‐cremers <carien‐cremers@hotmail.com> Onderwerp: herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015‐2020
mail 1 van 2 betreft herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015‐2020
geachte mevrouw Verkleij,
voorafaangaand aan het telefoongesprek vandaag doe ik u informatie toekomen aangaande de door mij ondernomen activiteiten die bij aanvraag herregistratie kwaliteitsregister niet zijn gehonoreerd. het betreft 'deskundigheidsbevordering overige'.
dit jaar ben ik 40 jaar logopedist. vrijgevestigd in kleine dorpen heb ik mij op zoveel mogelijk terreinen: stoornissen, onderzoek in eigen praktijk, beeldende vormgeving ter ondersteunig van de logopedische behandeling, betreffende de praktische uitvoering van het beroep van logopedist, bijgeschoold. ik heb twee partners gehad. van een partner ben ik gescheiden, de andere partner is in 2010 overleden. in 2007 ben ik ernstig ziek geweest o.a. een ziekenhuisopname van 30 dagen tijdens welke twee operaties. ik ben daarvan volledig hersteld. ik heb een zoon en een dochter, twee kleindochters en twee kleinzonen. waarom deze persoonlijke info vraagt u zich misschien af. mijn visie is dat
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 23/35
een mens meer is dan het beroep dat hij/zij uitoefent. ik neem al mijn ervaringen mee in het beroep van logopedist. in 1975 studeerde ik af als logopedist. sinds 1983 ben ik zelfstandig ondernemer, sinds 1985 volledig zelfstandig. 40 jaar logopedie heeft vele ups en downs gekend. als het tegen zat dacht ik: 'denk opnieuw'. en ik zocht en vond creatieve oplossingen om het hoofd boven water te houden. naast de werkzaamheden in mijn eigen praktijk heb ik in diverse logopediepraktijken waargenomen. vooral uit nieuwsgierigheid of werkwijze en clientenaanbod wel dan niet zouden verschillen. ook heb ik als boekbinder in een drukkerij gewerkt gedurende perioden dat het rustig was in de praktijk. altijd freelance, nooit in dienstverband.
inmiddels ben ik 63 en single. de laatste jaren komen alleen volwassenen voor logopedische behandeling op mijn weg. zijnde oma laat ik de behandeling van kinderen graag over aan jonge collega's. afasie heeft altijd een bijzondere plaats in mijn hart gehad. alle fascetten van de spraak en de taal komen bij elkaar. ik zie het als een uitdaging. toen medio 2010 een persoon, 48 jaar oud, jong gezin, met een zeer ernstige globale afasie op mijn weg kwam ben ik mij via scholing gaan verdiepen. de creatieve vaardigheden die ik parallel aan het beroep van logopedist heb ontwikkeld komen me goed van pas. ook probeerde ik me aan te sluiten bij een neurologische kring. de mail aan u d.d. 27 juni 2011 is een van de bijlagen evenals de reacties van afwijzing door de kringen en zelfs geen enkele reactie op een oproep door Nicole Junger zoals u in haar mail kunt lezen. ik ben er niet de persoon naar dan op te geven. ik vertrouw erop in een dergelijke situatie dat er personen op mijn weg zullen komen waar ik met mijn vragen betreffende het verbeteren van mijn vaardigeheden als logopedist ten aanzien van de behandeling bij afasie terecht kan. en dat gebeurde in. professor Patrick Santens, UGENT, Belgie gaf een presentatie tijdens een afasieconferentie in november 2012. in januari 2013 stuurde ik professor Santens, UZG Belgie een mail met de vraag of verbetering bij afasie neurologisch meetbaar is. zie de betreffende mail voor de reactie van professor Santens en vervolgcontact. inmiddels ben ik met 5 van mijn clienten voor onderzoek en consultatie naar UZG Belgie geweest. aan een dergelijk bezoek gaat de nodige organisatie vooraf. het is een hele onderneming. vooral voor de client en partner/mantelzorger. naast mijzelf, de client en de partner, adviseer ik hen een vertrouwenspersoon van client mee te laten gaan ivm de indrukwekkende ervaringen van onderzoek en consultatie om daarover met een niet‐zorgverlener later van gedachten te kunnen wisselen. dit is een geslaagde formule. de bezoeken worden als waardevol aanvullend op de logopedische  behandeling ervaren.
dan kom ik nu op het punt waarmee ik het niet eens ben dat o.a. deze bezoeken, die ik heb opgevoerd bij 'overige activiteiten' niet in punten worden geaccepteerd. de afgelopen vijf jaren heb ik mij gespecialiseerd als afasietherapie. ik ben géén 'afasietherapeut'. om kwaliteit te levere duren de behandelingen bij afasie 60 minuten, ik deklareer bij het ziekenfonds 30 minuten. de clienten zijn hiervan op de hoogte. de activiteiten en verzoeken van aansluiten bij kringen
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 24/35
Van :Hannelore van der Velden <hannelore.vandervelden@planet.nl> Onderwerp :RE: herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015­2020 Aan :'Marianne Heijden' <maevanderheijden@online.nl>
zijn niet gehonoreerd. kunt u het mij kwalijk nemen dat ik, in het belang van de client, een weg heb gevonden die voor de client een waardevolle aanvulling levert op de logopedische behandeling zoals ik die heb ontwikkeld: een combinatie op het niveau van zowel stoornis als participatie hetgeen volledig voldoet aan de wens van de clienten? de visie en het behandelprogramma staan beschreven in 'THE BOX transparant' het boek dat beschouwd wordt als behandelmateriaal voor clienten. ik denk dat het niet goed is gelezen.
in de loop van de dag ga ik u, zoals afgesproken, bellen.
in bijlagen diverse documenten ter verduidelijking van mijn betoog.
met vriendelijk groet, hoogachtend,
M.A.E.(Marianne) van der Heijden  logopediste  Dries 19 6691 AA Gendt tel 06‐24927210 www.logopediebeeldendevormgeving.eu http://afasie­therapie.blogspot.nl M.A.E.(Marianne) van der Heijden  logopediste  Dries 19 6691 AA Gendt tel 0481‐424245 www.logopediebeeldendevormgeving.eu
do 08 okt 2015 14:40
Beste Marianne,
Wat vervelend dat het zo lastig is om de erkenning te krijgen die je werk verdient, en om aansluiting te vinden bij het afasiewerkveld. Jouw werkwijze is wellicht niet‐alledaags, wellicht niet 100% volgens de richtlijnen. Dat bedoel ik niet verkeerd, maar het is lastig geworden voor logopedisten om zich te verdiepen in out‐of‐the‐boxwerkwijzen, omdat we in het afasiewerkveld zo gehouden zijn aan protocollen en richtlijnen. Ik had dat misschien ook moeilijk gevonden
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 25/35
als ik niet bij je had stagegelopen. Tijdens mijn stage, echter, heb ik gezien en geleerd hoe je in jouw werk met afasiecliënten jouw cliënt centraal stelt, holistisch te werk gaat en dat je onderliggende klinische redenering goed theoretisch onderbouwd is. Ik hoop van harte dat het je alsnog lukt om aansluiting te vinden bij een groep afasietherapeuten om van beide 'werelden' te kunnen kennisnemen. In die zin zou ik je aanbevelen om voor je afasiecliënten nauw samen te werken met het afasieteam in Nijmegen. Op die manier kan je samen met dat team verdere expertise opbouwen, zoals wij dat vanuit Utrecht ook doen met eerstelijnslogopedisten in de regio.  Ik realiseer me dat dit waarschijnlijk niet bijdraagt aan je herregistratie.  Misschien dat je je medewerking aan mijn scriptie nog op kunt voeren (onder: 'deelname aan onderzoek'?), en jouw eindopdracht van je afasiecursus.  Meer kan ik helaas niet voor je betekenen.
Veel succes!
Met hartelijke groet, Hannelore van der Velden Coördinator Afasieteam De Hoogstraat Revalidatie
‐‐‐‐‐Oorspronkelijk bericht‐‐‐‐Van: Marianne Heijden [mailto:maevanderheijden@online.nl]  Verzonden: donderdag 8 oktober 2015 11:25 Aan: K. Verkleij <k.verkleij@nvlf.nl> CC: onthechten <onthechten@gmail.com>; Simone deKok <simone.dekok@gmail.com>; joshelma15@live.nl; Hannelore vanderVelden <hannelore.vandervelden@planet.nl>; hannelore <h.v.d.velden@dehoogstraat.nl>; Maartje <maartje.berndsen@hotmail.com>; De Letter Miet <miet.deletter@ugent.be>; patrick santens <patrick.santens@ugent.be>; carien‐cremers <carien‐cremers@hotmail.com> Onderwerp: herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015‐2020
mail 1 van 2 betreft herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015‐2020
geachte mevrouw Verkleij,
voorafaangaand aan het telefoongesprek vandaag doe ik u informatie toekomen aangaande de door mij ondernomen activiteiten die bij aanvraag herregistratie kwaliteitsregister niet zijn gehonoreerd. het betreft 'deskundigheidsbevordering overige'.
dit jaar ben ik 40 jaar logopedist. vrijgevestigd in kleine dorpen heb ik mij op zoveel mogelijk terreinen: stoornissen, onderzoek in eigen praktijk, beeldende vormgeving ter ondersteunig van de logopedische behandeling, betreffende de praktische uitvoering van het beroep van
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 26/35
logopedist, bijgeschoold. ik heb twee partners gehad. van een partner ben ik gescheiden, de andere partner is in 2010 overleden. in 2007 ben ik ernstig ziek geweest o.a. een ziekenhuisopname van 30 dagen tijdens welke twee operaties. ik ben daarvan volledig hersteld. ik heb een zoon en een dochter, twee kleindochters en twee kleinzonen. waarom deze persoonlijke info vraagt u zich misschien af. mijn visie is dat een mens meer is dan het beroep dat hij/zij uitoefent. ik neem al mijn ervaringen mee in het beroep van logopedist. in 1975 studeerde ik af als logopedist. sinds 1983 ben ik zelfstandig ondernemer, sinds 1985 volledig zelfstandig. 40 jaar logopedie heeft vele ups en downs gekend. als het tegen zat dacht ik: 'denk opnieuw'. en ik zocht en vond creatieve oplossingen om het hoofd boven water te houden. naast de werkzaamheden in mijn eigen praktijk heb ik in diverse logopediepraktijken waargenomen. vooral uit nieuwsgierigheid of werkwijze en clientenaanbod wel dan niet zouden verschillen. ook heb ik als boekbinder in een drukkerij gewerkt gedurende perioden dat het rustig was in de praktijk. altijd freelance, nooit in dienstverband.
inmiddels ben ik 63 en single. de laatste jaren komen alleen volwassenen voor logopedische behandeling op mijn weg. zijnde oma laat ik de behandeling van kinderen graag over aan jonge collega's. afasie heeft altijd een bijzondere plaats in mijn hart gehad. alle fascetten van de spraak en de taal komen bij elkaar. ik zie het als een uitdaging. toen medio 2010 een persoon, 48 jaar oud, jong gezin, met een zeer ernstige globale afasie op mijn weg kwam ben ik mij via scholing gaan verdiepen. de creatieve vaardigheden die ik parallel aan het beroep van logopedist heb ontwikkeld komen me goed van pas. ook probeerde ik me aan te sluiten bij een neurologische kring. de mail aan u d.d. 27 juni 2011 is een van de bijlagen evenals de reacties van afwijzing door de kringen en zelfs geen enkele reactie op een oproep door Nicole Junger zoals u in haar mail kunt lezen. ik ben er niet de persoon naar dan op te geven. ik vertrouw erop in een dergelijke situatie dat er personen op mijn weg zullen komen waar ik met mijn vragen betreffende het verbeteren van mijn vaardigeheden als logopedist ten aanzien van de behandeling bij afasie terecht kan. en dat gebeurde in. professor Patrick Santens, UGENT, Belgie gaf een presentatie tijdens een afasieconferentie in november 2012. in januari 2013 stuurde ik professor Santens, UZG Belgie een mail met de vraag of verbetering bij afasie neurologisch meetbaar is. zie de betreffende mail voor de reactie van professor Santens en vervolgcontact. inmiddels ben ik met 5 van mijn clienten voor onderzoek en consultatie naar UZG Belgie geweest. aan een dergelijk bezoek gaat de nodige organisatie vooraf. het is een hele onderneming. vooral voor de client en partner/mantelzorger. naast mijzelf, de client en de partner, adviseer ik hen een vertrouwenspersoon van client mee te laten gaan ivm de indrukwekkende ervaringen van onderzoek en consultatie om daarover met een niet‐zorgverlener later van gedachten te kunnen wisselen. dit is een geslaagde formule. de bezoeken worden als waardevol aanvullend op de logopedische  behandeling ervaren.
dan kom ik nu op het punt waarmee ik het niet eens ben dat o.a. deze
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 27/35
Van :Marianne Heijden <maevanderheijden@online.nl> Onderwerp :Fwd: herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015­2020 Aan :Inge Broers­Jansen <inge.broers­jansen@cz.nl> Cc :K. Verkleij <k.verkleij@nvlf.nl>
bezoeken, die ik heb opgevoerd bij 'overige activiteiten' niet in punten worden geaccepteerd. de afgelopen vijf jaren heb ik mij gespecialiseerd als afasietherapie. ik ben géén 'afasietherapeut'. om kwaliteit te levere duren de behandelingen bij afasie 60 minuten, ik deklareer bij het ziekenfonds 30 minuten. de clienten zijn hiervan op de hoogte. de activiteiten en verzoeken van aansluiten bij kringen zijn niet gehonoreerd. kunt u het mij kwalijk nemen dat ik, in het belang van de client, een weg heb gevonden die voor de client een waardevolle aanvulling levert op de logopedische behandeling zoals ik die heb ontwikkeld: een combinatie op het niveau van zowel stoornis als participatie hetgeen volledig voldoet aan de wens van de clienten? de visie en het behandelprogramma staan beschreven in 'THE BOX transparant' het boek dat beschouwd wordt als behandelmateriaal voor clienten. ik denk dat het niet goed is gelezen.
in de loop van de dag ga ik u, zoals afgesproken, bellen.
in bijlagen diverse documenten ter verduidelijking van mijn betoog.
met vriendelijk groet, hoogachtend,
M.A.E.(Marianne) van der Heijden  logopediste  Dries 19 6691 AA Gendt tel 06‐24927210 www.logopediebeeldendevormgeving.eu http://afasie­therapie.blogspot.nl M.A.E.(Marianne) van der Heijden  logopediste  Dries 19 6691 AA Gendt tel 0481‐424245 www.logopediebeeldendevormgeving.eu
do 08 okt 2015 11:33 21 bijlagen
ter info. vriendelijke groet, hoogachtend,
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 28/35
Marianne van der Heijden, logopedist beeldend vormgever
‐‐‐‐‐ Doorgestuurd bericht ‐‐‐‐Van: "Marianne Heijden" <maevanderheijden@online.nl> Aan: "K. Verkleij" <k.verkleij@nvlf.nl> Cc: "onthechten" <onthechten@gmail.com>, "Simone deKok" <simone.dekok@gmail.com>, joshelma15@live.nl, "Hannelore vanderVelden" <hannelore.vandervelden@planet.nl>, "hannelore" <h.v.d.velden@dehoogstraat.nl>, "Maartje" <maartje.berndsen@hotmail.com>, "De Letter Miet" <miet.deletter@ugent.be>, "patrick santens" <patrick.santens@ugent.be>, "carien‐cremers" <cariencremers@hotmail.com> Verzonden: Donderdag 8 oktober 2015 11:24:48 Onderwerp: herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015‐2020
mail 1 van 2 betreft herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015‐2020
geachte mevrouw Verkleij,
voorafaangaand aan het telefoongesprek vandaag doe ik u informatie toekomen aangaande de door mij ondernomen activiteiten die bij aanvraag herregistratie kwaliteitsregister niet zijn gehonoreerd. het betreft 'deskundigheidsbevordering overige'.
dit jaar ben ik 40 jaar logopedist. vrijgevestigd in kleine dorpen heb ik mij op zoveel mogelijk terreinen: stoornissen, onderzoek in eigen praktijk, beeldende vormgeving ter ondersteunig van de logopedische behandeling, betreffende de praktische uitvoering van het beroep van logopedist, bijgeschoold. ik heb twee partners gehad. van een partner ben ik gescheiden, de andere partner is in 2010 overleden. in 2007 ben ik ernstig ziek geweest o.a. een ziekenhuisopname van 30 dagen tijdens welke twee operaties. ik ben daarvan volledig hersteld. ik heb een zoon en een dochter, twee kleindochters en twee kleinzonen. waarom deze persoonlijke info vraagt u zich misschien af. mijn visie is dat een mens meer is dan het beroep dat hij/zij uitoefent. ik neem al mijn ervaringen mee in het beroep van logopedist. in 1975 studeerde ik af als logopedist. sinds 1983 ben ik zelfstandig ondernemer, sinds 1985 volledig zelfstandig. 40 jaar logopedie heeft vele ups en downs gekend. als het tegen zat dacht ik: 'denk opnieuw'. en ik zocht en vond creatieve oplossingen om het hoofd boven water te houden. naast de werkzaamheden in mijn eigen praktijk heb ik in diverse logopediepraktijken waargenomen. vooral uit nieuwsgierigheid of werkwijze en clientenaanbod wel dan niet zouden verschillen. ook heb ik als boekbinder in een drukkerij gewerkt gedurende perioden dat het rustig was in de praktijk. altijd freelance, nooit in dienstverband.
inmiddels ben ik 63 en single. de laatste jaren komen alleen volwassenen voor logopedische behandeling op mijn weg. zijnde oma laat
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 29/35
ik de behandeling van kinderen graag over aan jonge collega's. afasie heeft altijd een bijzondere plaats in mijn hart gehad. alle fascetten van de spraak en de taal komen bij elkaar. ik zie het als een uitdaging. toen medio 2010 een persoon, 48 jaar oud, jong gezin, met een zeer ernstige globale afasie op mijn weg kwam ben ik mij via scholing gaan verdiepen. de creatieve vaardigheden die ik parallel aan het beroep van logopedist heb ontwikkeld komen me goed van pas. ook probeerde ik me aan te sluiten bij een neurologische kring. de mail aan u d.d. 27 juni 2011 is een van de bijlagen evenals de reacties van afwijzing door de kringen en zelfs geen enkele reactie op een oproep door Nicole Junger zoals u in haar mail kunt lezen. ik ben er niet de persoon naar dan op te geven. ik vertrouw erop in een dergelijke situatie dat er personen op mijn weg zullen komen waar ik met mijn vragen betreffende het verbeteren van mijn vaardigeheden als logopedist ten aanzien van de behandeling bij afasie terecht kan. en dat gebeurde in. professor Patrick Santens, UGENT, Belgie gaf een presentatie tijdens een afasieconferentie in november 2012. in januari 2013 stuurde ik professor Santens, UZG Belgie een mail met de vraag of verbetering bij afasie neurologisch meetbaar is. zie de betreffende mail voor de reactie van professor Santens en vervolgcontact. inmiddels ben ik met 5 van mijn clienten voor onderzoek en consultatie naar UZG Belgie geweest. aan een dergelijk bezoek gaat de nodige organisatie vooraf. het is een hele onderneming. vooral voor de client en partner/mantelzorger. naast mijzelf, de client en de partner, adviseer ik hen een vertrouwenspersoon van client mee te laten gaan ivm de indrukwekkende ervaringen van onderzoek en consultatie om daarover met een niet‐zorgverlener later van gedachten te kunnen wisselen. dit is een geslaagde formule. de bezoeken worden als waardevol aanvullend op de logopedische  behandeling ervaren.
dan kom ik nu op het punt waarmee ik het niet eens ben dat o.a. deze bezoeken, die ik heb opgevoerd bij 'overige activiteiten' niet in punten worden geaccepteerd. de afgelopen vijf jaren heb ik mij gespecialiseerd als afasietherapie. ik ben géén 'afasietherapeut'. om kwaliteit te levere duren de behandelingen bij afasie 60 minuten, ik deklareer bij het ziekenfonds 30 minuten. de clienten zijn hiervan op de hoogte. de activiteiten en verzoeken van aansluiten bij kringen zijn niet gehonoreerd. kunt u het mij kwalijk nemen dat ik, in het belang van de client, een weg heb gevonden die voor de client een waardevolle aanvulling levert op de logopedische behandeling zoals ik die heb ontwikkeld: een combinatie op het niveau van zowel stoornis als participatie hetgeen volledig voldoet aan de wens van de clienten? de visie en het behandelprogramma staan beschreven in 'THE BOX transparant' het boek dat beschouwd wordt als behandelmateriaal voor clienten. ik denk dat het niet goed is gelezen.
in de loop van de dag ga ik u, zoals afgesproken, bellen.
in bijlagen diverse documenten ter verduidelijking van mijn betoog.
met vriendelijk groet,
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 30/35
hoogachtend,
M.A.E.(Marianne) van der Heijden  logopediste  Dries 19 6691 AA Gendt tel 06‐24927210 www.logopediebeeldendevormgeving.eu http://afasie­therapie.blogspot.nl M.A.E.(Marianne) van der Heijden  logopediste  Dries 19 6691 AA Gendt tel 0481‐424245 www.logopediebeeldendevormgeving.eu
aanvraaginschrijvingafasietherapeut20110707.pdf 291 kB  avangerwennijmegenaansluitenkwaliteitskring20111117.pdf 124 kB  Dr.MietDeLetter­20141028.pdf 159 kB  DTLannulering2010april.pdf 123 kB  infoagbcode­2015oktober.pdf 111 kB  kwaliteitskringarnhemcontact.pdf 149 kB  nicolejungeraansluitenlwaliteitskring20120113.pdf 137 kB  NVLFmevrVerkleijverzoekafasietherapeut20110627.pdf 124 kB  Prof.P.Santens­eerstecontact­20130206.pdf 424 kB  sauce bolognaise.pdf 68 kB  stagerevalidatiecentrumdehoogstraat20110429.pdf 104 kB
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 31/35
Van :Marianne Heijden <maevanderheijden@online.nl> Onderwerp :herregistratie kwaliteitsregister paramedici 20152020 Aan :K. Verkleij <k.verkleij@nvlf.nl> Cc :onthechten <onthechten@gmail.com>, Simone deKok <simone.dekok@gmail.com>, joshelma15@live.nl, Hannelore vanderVelden <hannelore.vandervelden@planet.nl>, hannelore <h.v.d.velden@dehoogstraat.nl>, Maartje <maartje.berndsen@hotmail.com>, De Letter Miet <miet.deletter@ugent.be>, patrick santens <patrick.santens@ugent.be>, carien­cremers <carien­cremers@hotmail.com>
THE BOX transparant.pdf 69 kB  UG­herfstmeeting­presentatie.pdf 78 kB  UZG­1.pdf 57 kB  UZG­2.pdf 56 kB  UZG­3.pdf 56 kB  UZG­4.pdf 57 kB  uzg­5.pdf 57 kB  UZG­consultatie­profSantens­DrMietdeLetterbtreftHelmaAarntzen.pdf 2 MB  UZGtoonhelmatoestemmingonderzoek.pdf 149 kB  verzoekaansluitenneurologischekring2011oktober.pdf 161 kB
do 08 okt 2015 11:24 21 bijlagen
mail 1 van 2 betreft herregistratie kwaliteitsregister paramedici 2015‐2020
geachte mevrouw Verkleij,
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 32/35
voorafaangaand aan het telefoongesprek vandaag doe ik u informatie toekomen aangaande de door mij ondernomen activiteiten die bij aanvraag herregistratie kwaliteitsregister niet zijn gehonoreerd. het betreft 'deskundigheidsbevordering overige'.
dit jaar ben ik 40 jaar logopedist. vrijgevestigd in kleine dorpen heb ik mij op zoveel mogelijk terreinen: stoornissen, onderzoek in eigen praktijk, beeldende vormgeving ter ondersteunig van de logopedische behandeling, betreffende de praktische uitvoering van het beroep van logopedist, bijgeschoold. ik heb twee partners gehad. van een partner ben ik gescheiden, de andere partner is in 2010 overleden. in 2007 ben ik ernstig ziek geweest o.a. een ziekenhuisopname van 30 dagen tijdens welke twee operaties. ik ben daarvan volledig hersteld. ik heb een zoon en een dochter, twee kleindochters en twee kleinzonen. waarom deze persoonlijke info vraagt u zich misschien af. mijn visie is dat een mens meer is dan het beroep dat hij/zij uitoefent. ik neem al mijn ervaringen mee in het beroep van logopedist. in 1975 studeerde ik af als logopedist. sinds 1983 ben ik zelfstandig ondernemer, sinds 1985 volledig zelfstandig. 40 jaar logopedie heeft vele ups en downs gekend. als het tegen zat dacht ik: 'denk opnieuw'. en ik zocht en vond creatieve oplossingen om het hoofd boven water te houden. naast de werkzaamheden in mijn eigen praktijk heb ik in diverse logopediepraktijken waargenomen. vooral uit nieuwsgierigheid of werkwijze en clientenaanbod wel dan niet zouden verschillen. ook heb ik als boekbinder in een drukkerij gewerkt gedurende perioden dat het rustig was in de praktijk. altijd freelance, nooit in dienstverband.
inmiddels ben ik 63 en single. de laatste jaren komen alleen volwassenen voor logopedische behandeling op mijn weg. zijnde oma laat ik de behandeling van kinderen graag over aan jonge collega's. afasie heeft altijd een bijzondere plaats in mijn hart gehad. alle fascetten van de spraak en de taal komen bij elkaar. ik zie het als een uitdaging. toen medio 2010 een persoon, 48 jaar oud, jong gezin, met een zeer ernstige globale afasie op mijn weg kwam ben ik mij via scholing gaan verdiepen. de creatieve vaardigheden die ik parallel aan het beroep van logopedist heb ontwikkeld komen me goed van pas. ook probeerde ik me aan te sluiten bij een neurologische kring. de mail aan u d.d. 27 juni 2011 is een van de bijlagen evenals de reacties van afwijzing door de kringen en zelfs geen enkele reactie op een oproep door Nicole Junger zoals u in haar mail kunt lezen. ik ben er niet de persoon naar dan op te geven. ik vertrouw erop in een dergelijke situatie dat er personen op mijn weg zullen komen waar ik met mijn vragen betreffende het verbeteren van mijn vaardigeheden als logopedist ten aanzien van de behandeling bij afasie terecht kan. en dat gebeurde in. professor Patrick Santens, UGENT, Belgie gaf een presentatie tijdens een afasieconferentie in november 2012. in januari 2013 stuurde ik professor Santens, UZG Belgie een mail met de vraag of verbetering bij afasie neurologisch meetbaar is. zie de betreffende mail voor de reactie van professor Santens en vervolgcontact. inmiddels ben ik met 5 van mijn clienten voor onderzoek en consultatie naar UZG Belgie geweest. aan een dergelijk bezoek gaat de nodige
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 33/35
organisatie vooraf. het is een hele onderneming. vooral voor de client en partner/mantelzorger. naast mijzelf, de client en de partner, adviseer ik hen een vertrouwenspersoon van client mee te laten gaan ivm de indrukwekkende ervaringen van onderzoek en consultatie om daarover met een niet‐zorgverlener later van gedachten te kunnen wisselen. dit is een geslaagde formule. de bezoeken worden als waardevol aanvullend op de logopedische  behandeling ervaren.
dan kom ik nu op het punt waarmee ik het niet eens ben dat o.a. deze bezoeken, die ik heb opgevoerd bij 'overige activiteiten' niet in punten worden geaccepteerd. de afgelopen vijf jaren heb ik mij gespecialiseerd als afasietherapie. ik ben géén 'afasietherapeut'. om kwaliteit te levere duren de behandelingen bij afasie 60 minuten, ik deklareer bij het ziekenfonds 30 minuten. de clienten zijn hiervan op de hoogte. de activiteiten en verzoeken van aansluiten bij kringen zijn niet gehonoreerd. kunt u het mij kwalijk nemen dat ik, in het belang van de client, een weg heb gevonden die voor de client een waardevolle aanvulling levert op de logopedische behandeling zoals ik die heb ontwikkeld: een combinatie op het niveau van zowel stoornis als participatie hetgeen volledig voldoet aan de wens van de clienten? de visie en het behandelprogramma staan beschreven in 'THE BOX transparant' het boek dat beschouwd wordt als behandelmateriaal voor clienten. ik denk dat het niet goed is gelezen.
in de loop van de dag ga ik u, zoals afgesproken, bellen.
in bijlagen diverse documenten ter verduidelijking van mijn betoog.
met vriendelijk groet, hoogachtend,
M.A.E.(Marianne) van der Heijden  logopediste  Dries 19 6691 AA Gendt tel 06‐24927210 www.logopediebeeldendevormgeving.eu http://afasie­therapie.blogspot.nl M.A.E.(Marianne) van der Heijden  logopediste  Dries 19 6691 AA Gendt tel 0481‐424245 www.logopediebeeldendevormgeving.eu
aanvraaginschrijvingafasietherapeut20110707.pdf 291 kB
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 34/35
avangerwennijmegenaansluitenkwaliteitskring20111117.pdf 124 kB  Dr.MietDeLetter­20141028.pdf 159 kB  DTLannulering2010april.pdf 123 kB  infoagbcode­2015oktober.pdf 111 kB  kwaliteitskringarnhemcontact.pdf 149 kB  nicolejungeraansluitenlwaliteitskring20120113.pdf 137 kB  NVLFmevrVerkleijverzoekafasietherapeut20110627.pdf 124 kB  Prof.P.Santens­eerstecontact­20130206.pdf 424 kB  sauce bolognaise.pdf 68 kB  stagerevalidatiecentrumdehoogstraat20110429.pdf 104 kB  THE BOX transparant.pdf 69 kB  UG­herfstmeeting­presentatie.pdf 78 kB  UZG­1.pdf 57 kB  UZG­2.pdf 56 kB  UZG­3.pdf 56 kB  UZG­4.pdf 57 kB  uzg­5.pdf 57 kB  UZG­consultatie­profSantens­DrMietdeLetterbtreftHelmaAarntzen.pdf
20­10­2015 Zimbra
https://webmail.online.nl/h/printmessage?id=C:255153&tz=Europe/Berlin 35/35
2 MB  UZGtoonhelmatoestemmingonderzoek.pdf 149 kB  verzoekaansluitenneurologischekring2011oktober.pdf 161 kB

Geen opmerkingen:

Een reactie posten